Dé hAoine 20 Samhain 2015

LUAS!! Tog go Bog e!

Tá daltaí ó Rang 5 ag glacadh páirt i tionscnamh na hEolaíocht Óga a bheidh ar siúl san RDS i Mí Eanair. Tá na páistí ag cur an cheist "An bhfuil carranna ag dul ró thapaidh thar na scoile?". Tá na Gardai ag cuidiú linn.
Pupils from Rang 5 are currently working on their submission for the Young Scientists Exhibition, which takes place at the RDS in January. They are putting the question " Are cars going too fa
st as they pass the school?". They have already started work on the project , in conjunction with the Gardai - watch this space!