Dé Máirt 1 Nollaig 2015

16 go 16

Bhí sceitimíni ar na páistí nuair a tháinig an Airm leis an brat naisiunta agus an Phoblacht go dtí an scoil le déanaí- rinne siad óráid breá agus chanamar Amhrán na bhFiann ar arad ár ngutha.
There was great excitement when the Army came to school to present the school with the national flag and the Proclamation- with the children's help they read out the Proclamation and we sang the National Anthem. We look forward to 2016!

Dé hAoine 20 Samhain 2015

LUAS!! Tog go Bog e!

Tá daltaí ó Rang 5 ag glacadh páirt i tionscnamh na hEolaíocht Óga a bheidh ar siúl san RDS i Mí Eanair. Tá na páistí ag cur an cheist "An bhfuil carranna ag dul ró thapaidh thar na scoile?". Tá na Gardai ag cuidiú linn.
Pupils from Rang 5 are currently working on their submission for the Young Scientists Exhibition, which takes place at the RDS in January. They are putting the question " Are cars going too fa
st as they pass the school?". They have already started work on the project , in conjunction with the Gardai - watch this space!

Déardaoin 19 Samhain 2015

Sam ar chuairt!

Bhí áthas ar gach duine mar thaining Sam Maguire ar chuairt. Davy Byrne from Ballymun told the children how they can achieve great things in life if they work hard and believe in themselves. Baile Ath Cliath Abu!

Oireachtas- Comhgairdeas!

Comhgairdeas do gach duine a ghlac páirt in Oireachtas na Samhna i mbliana. Bhí se ar siúl i CityWest le deanai agus táimíd an bhrodúil as na daoine a bhí ag aisteoireacht agus ag damhsa. maith sibh!

Dé Céadaoin 14 Deireadh Fómhair 2015

Seachtain Mata


Tá Seachtain Mata ar siúl agus bhí comórtas fichille ar siúl ar an Mháirt le Múinteoir Úna. D'imir Úna triocha cluiche ag an ám céanna in aghaidh daltaí ó Rang 6!
Tá William Rowan Hamilton ina laoch Mata agus beidh roinnt páistí ag dul ar siúlóid chuig a droichead ar an Aoine- Cuir ort do hata Mata!

Dé hAoine 9 Deireadh Fómhair 2015

Gooch ar Scoil!

Bhí athas ar gach duine mar tháinig an Gooch ar chuairt ar scoil le deanaí. Bhuaigh Colm Cooper 4 chraobh na hEireann le Chiarraí agus rinne sé seisiún traenála leis na buachaillí agus cailíni ar an Mháirt. Thainig Molly Malone ar chuairt agus bhí sport agus spraoi aici le Gooch. Maith thú Colm!

Dé Céadaoin 30 Meán Fómhair 2015

Cá bhfuil Einstein?

Tá áthas ar na páistí mar tá Seachtain na Sláinte anseo agus athann duine ag ithe torthaí agus glasraí agus iad lán le fuinneamh agus neart.
Tá an scoil ag cur isteach aris i mbliana ar an Féile Eolaíochta agus táimíd ag lorg smaointe ó na páistí- má tá aon tionscnamh faoi leith agat gur mhaith leat cur chu
n cinn cuir do smaointe chuig Múinteoir Seán chomh luath agus is féidir!!
The school is currently looking for ideas for the upcoming Young Scientists exhibition , which takes place in January at the RDS. Send your ideas to the oifig asap and you may become the next Albert Einstein!