Déardaoin 22 Nollaig 2011

NOLLAIG SHONA!!!NOLLAIG SHONA Ó GAELSCOIL BHARRA!!!

Tháinig Daidi na Nollag ar chuairt inniu ar
Harley Davidson. Bhi áthas ar gach duine.
Santa came to visit us all at school for Christmas.
We were all delighted when he turned up at the school
on a Harley Davison Motorbike!
Bi Nollaig deas agat! Cabrach Abú!

Dé Máirt 6 Nollaig 2011

Conchúr Ó hIcíConchúr Ó hIciFuair Conchúr Ó hIci bás ar an Satharn seo chaite, 3ú Nollag 2011.
D'fhreastal sé ar an scoil anseo ar feadh 8 mbliain.
Conchúr Ó hIci , aged 14, died last Saturday, 3rd December 2011, after a tragic accident .
Conchúr attended the school for 8 years.
Buachaill réchúiseach a bhi ann agus ba bhreá leis an spoirt agus an craic.
He was a popular and well loved child, funny and easygoing and always up for a laugh.
Bhi dúil mór aige sa sport agus d'imir sé le Naomh Fionnbarra san iomaint agus an peil.
Conchur was a keen spostsman and played for both the school and Naomh Fionnbarra in football and hurling.
Tá ár bpaidreacha leis an clann ag an ám seo- Margaret agus John, Clár agus a cholcheathracha ata mar chuid den phobail scoile anseo- Amanda, Jodi agus Georgia.
His family have always been very active members of the community and our thoughts and prayers are with them at this difficult time.
Ar Dheis Dé go raibh a anam.

Dé Céadaoin 23 Samhain 2011

Trath na gCeist - 10

1. Cad é dathanna (colours) Bohs?
2. Cad é priomhchathair (capital city) An Spáinn?
3. Cad é an cnoc is airde (highest mountain) i Cill Mhantain(Wicklow)?
4. Cad is ainm den Taoiseach?
5. Cad is ainm den Uachtarán(president)?
6. Cad iad dathanna Ceatharlach(Carlow) ?
7. Cad is ainm de foireann(team) nua Robbie Keane?
8 . Supercalifragilisticexpealidocious, Spell it?
tabhair na freagracha do Muinteoir Sean maidin amarach agus beidh duais.

Lizzards!!!


Ta Gaelscoil Bharra roghnaithe i gcomhair an Feile Eolaiochta san RDS .
Beidh sé ar siul i Mi Eanair agus taimid ag súil go mór leis.
Táimid ag déanamh tionscnamh ar saol an "Baby Dragon".
Gaelscoil Bharra scientists under the watchful eye of young 'Einstein'
are busy at work and will present a special project on the life of the Baby Dragon Lizard.
Tá an tádh linn go bhfuil na paisti chomh cliste anseo!

Dé Céadaoin 16 Samhain 2011

3 Chos!!

FIRICI- FACTS Le Cait, Rang 4

1- Tá tri chroi ag octupus(An Octopus has 3 hearts).
2- Nil ach ceathair ficail ag eilifint ón Aifric
(An African elephant only has 4 teeth).
3- Tá 4 bholg ag seilide (A snail has 4 stomachs).
4- Tá 35 suil ag scallap (A scallop has 35 eyes).
5- Tá 4 chos ag madra!! (A dog has 4 legs!!)


Gúgán Barra- Polytunnel
D'osclaiomar an tolann nua ar an Mháirt agus beidh a lan rudai deasa ag fás ann anois.
Rinne Deiric an feighli nua a lan obair air agus chuireamar bleibini
sa talamh- beidh lus an chromcinn ag fás ann go lauth.
We officially opened our new polytunnel "Gúgán Bharra" (the ancient site where Naomh Fionnbarra hasd his monastery in County Cork) on Tuesday.
We planted bulbs with the children's names and we are looking forward to seeing daffodils growing in the Spring!

Dé Céadaoin 26 Deireadh Fómhair 2011

TRATH NA GCEIST-QUIZ! Seachtain 9

1- Cad é an Gaeilge ar November?
2- Cé hé captaen Baile Átha Cliath?
3- Cén club a imrionn Eamonn Fennell le?
4- Cén lá bhfuil Oiche Shamhna (Halloween) air?
5- Cad tá ar siúl amárach , Déardaoin(what big event takes place tmw)?
6- Cad é priomhchathair (capital city) Chile?
7- Cad iad dathannna (colours) Co. na Mi?
8- Cé bhi caite amach (thrown out) ón X Factor an seachtain seo chaite?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán agus beidh duais !!

SAM MAGUIRE

Bhi áthas ar gach duine inné nuair a thainig Sam Maguire ar chuairt. Bhi sé ar strae ar feadh 16 bhliain. Bhi Eamonn Fennell anseo agus dúirt sé go raibh sé an bhródúil bheith arais i gCabrach. Thógamar a lán griangrafanna agus chanamar cúpla amhráin.
Má tá tú ag lorg griangraf fág do riomhphost san oifig/sa rang.
We were delighted yestarday when Eamonn Fennell, our coach who worked with us in Cabra, returned with Sam Maguire . Michael Dara McAuley also came to say Hello .
We sang our hearts out, took over 200 photos in half an hour and Martin recorded the historic visit on video.
If you want a photo of your child/class with Sam drop your e mail address into the school.
Tá súil againn nach mbeidh sé ró fhada go dti go dtagann Liam Mac Carthaigh ar chuiart. Baile Atha Cliath Abú!

Dé Céadaoin 19 Deireadh Fómhair 2011

Trath na gCeist- Quiz Seachtain 8

1. Cad iad dathanna Tiobrad Arann? (Tipp colours).
2. Cad é priomhchathair (capital) an Astráil?
3. Cad is ainm den Uachtarán (president) ?
4. Cén pairti ina bhfuil Gay Mitchell?
5. Cén Naomh a chónaigh (what saint lived in) i nGleann Dá Loch?
6. Cad is bri (the meaning of) le GPO ?
7. Cén ainmhithe ( animal) bhfuil an bodhrán déanta as?
8. Cé tá ag teacht go Cabrach go luath ? Sam _________?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán san oifig amárach, Deardaoin.
Beidh duaiseanna.

SONAIRTE Le Rebecca

Bhi craic maith againn ar an turas go dti Sonairte ine le Muinteoir Sean.
Fuaireamar turas timpeall an gairdin le Geraldine agus bhiomar ag ithe leitis, ponairi agus blathanna.
We had great fun on our trip to Sonairte yesterady.
We got a wonderful tour of the organic garden with Geraldine and we were eating organic lettuce, beans and edible flowers!
Chuamar ar siúlóid Dúlra cois na habhna agus nuair a tháinig me arais bh an cat ag ithe mo lón- bhi me ar buile!
We then went on a lovely Nature walk by the banks of the river, but when I returned the cat was eating my lunch!!
Bhi la iontach againn agus d'fhoghlaim me an chuid !

Dé Céadaoin 12 Deireadh Fómhair 2011

Trath na gCeist- QuizTráth na gCeist - Céadaoin 12ú Deireadh Fomhair

1- Cén imreoir (player) ó Bhaile Atha Cliath ata ainmnithe mar chaptaen ar fhoireann Australian Rules na hEireann?
2. Cad é dathanna (colours) Sligeach?
3. Cen pairti ina bhfuil Michael D. ó hUigin?
4. Cad e priomhchathair (capital) an Daonmharg (Denmark)?
5- Ce mhéad uibheacha (eggs) in 'a baker's dozen'?
6- Cad as Bridy?
7- Cé hé an Aire Oideachas(Minister for Education)?
8- Cad é sloinne (surname) 'Moe' sna Simpsons?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán san oifig maidin amárach!!!!!

An 3u Brat Glas!!

Ta Gaelscoil Bharra ag iarraidh an 3ú brat glas a fhail !!
Fuaireamar an 1ú cheann i gceann athchursáil agus an 2u ceann i gcomhair fuinneamh agus anois taimid ag diriú isteach ar an 3u cheann i gcomhair Uisce.
Bhi Cruinniui ag an Coisde Glas le deanai agus beimid ag tabhairt cuairt ar Sonairte i gCo na Mi.
The school is hoping to win it's third green flag this year. We have previously won two flags for recycling and energy and now we want a third flag for water.
The Green Committee are busy planning their campaign and will be making a fact finding mission to the Sonairte Ecology Centre in County Meath shortly.
Bi Glas! Bi glan!

Dé Máirt 4 Deireadh Fómhair 2011

Tráth na gCeist- Duais gach seachtain !!!
Tabhair na freagracha ar phaipéar do Múinteoir Seán maidin Déardaoin

1- 34 x 27
2- Cad é priomhchathair (capital city) An Fhrainc?
3- Cad é an chnoc is airde (highest Mtn.) in Éirinn?
4- Cad as Alison ?
5- Cad is ainm den Taoiseach?
6- Cad é pairti Michael D. Higgins?
7- Cad is ainm de chaptaen Bhaile Atha Cliath sa pheil?
8- Cad iad dathanna Condae Laois?

Ficheall Arais!! Checkmate!!Tá na ranganna fichill arais . Bionn siad ar siúl gach Máirt le Múinteoir Úna.
Bionn spórt agus spraoi ag na páisti agus iad an chliste.
Chess classes are back with Múinteoir Úna every Tuesday after school.
We are expecting great things from our Chesss wizards this year and all are welcome to sign up.
Is féidir leat teacht go dti na ranganna taréis am scoile ar an Mháirt.
Checkmate!!

Dé Céadaoin 28 Meán Fómhair 2011


Tráth na gCeist- Quiz

1- Cad é príomhchathair (capital) na Spáinne?
2- Cad é an abhainn is faide sa domhan?
3- Ainmnigh 3 iarrthóir (candidates) don Uachtarán?
4- Cad é dathanna Ciarraí?
5- Cad as Múinteoir Aodh?
6- Cad é dathanna An Fhrainc?
7- Cá raibh Naomh Fionnbarra ina chonaí?
8- Cen aois Homer Simpson?

Tabhair na freagra do Múinteoir Seán san oifig.
Duais don bhuaiteoirRang Fiona sa Phairc
Bhi spórt agus spraoi ag Rang Fiona sa pháirc le deanai .
Chonaic na páistí na fia ag rith agus thaispeán Múinteoir Fiona an áit ina raibh na síoga ina gconaí i nGleann na Síoga.
Múinteoir Fiona's class had a lovely time on their hike in the Phoenix Park, where they
saw the deer running and Fiona showed the children where the fairies sleep in Gleann na Síoga.
Bhí picnic breá againn ar an chnoic agus bhí na paisti ag imirt peile agus ag bailiu cnónna le Muinteoir Seán.
The children collected nuts and leaves and after a delightful picnic they played football and rolled up the hill!

Dé Máirt 27 Meán Fómhair 2011
Peil na gCailini

Bhi bua iontach ag na cailini in aghaidh Fionnbhru ar an Cheadaoin seo chaite.
The Girls Football stars continued on their winning ways when they overcame Fairview in a tight tussle last week in Fairview Park.
Bhi an lamh in uachtar i gconai ag na cailini ó Chabrach agus beidh siad ag imirt An Rinn go luath.
The girls pulled away in the second half and now face An Rinn (Ringsend) in a top of the table clash . Cabrach Abu!

Dé hAoine 16 Meán Fómhair 2011

Molly Malone!!
Bhi cuairt speisialta ag an scoil inniu nuair a thainig Molly Malone.
Bhi athas an domhan orainn mar thóg si Sam Maguire lei ina wheelbarrow!
We were delighted today when Molly Malone came to visit with Sam Maguire in her wheelbarrow!!
Bhi na paisti ag canadh amhrain di agus bhi sport agus spraoi againn.
We sang a few old songs for Molly and she plans to return with the bigger Sam soon!!
Baile Atha Cliath Abu!! Up the Dubs!!

Dé Domhnaigh 19 Meitheamh 2011

Cuairt ó Eoghan agus Brian

Bhi áthas orainn nuair a bhi cuairt ó Ghaelscoil Thiobrad Árann agus Scoil RathChairn
ó Ghaeltacht na Mi.
Thaing siad ar chuairt agus muid ag deanamh comóradh ar Phadraig Mac GhiollaBhearraigh,
ata ar shli na firinne le ceathair bhliain anois.
Bhuaigh scoil Múinteoir Eoghan an corn anuraidh ach bhi an lá ag foireann Brian Mourinho
agus muintir Rathcairn.
Bhi cuairteoir speisialta againn an la céana , nuair a thainig Bessie ar chuairt.
A breithlá a bhi ann agus bhuaigh si Gaeilgeoir na Seachtaine! Bessie abú!

Gleanndaloch
Chuaigh Rang 5 go Gleann da Loch le deanai le Muinteoir Sean agus Muinteoir Seamas.
Ta an rang ar fad iontach laidir agus tapaidh agus bhi picnic deas againn ar bharr
an Spinc. Ni fhaca aon duine Caoimhin, áfach , mar bhi sé i bhfolach sa mhainistreach!

Dé Céadaoin 25 Bealtaine 2011

TRATH NA GcEIST

TRATH NA GCEIST
Tabhair na freagair ceart ar phiosa phaipear do Mhuinteoir Sean roimh an Deardaoin 3u!
Duaiseanna alainn!

1- cad is ainm d'uachtaran (president) Mheiricea?
2- Cad é priomhchathair (capital city) Mheiricea?
3- Cad e dathanna (colours) Chorcaigh?
4- cad e an abhann is faide (longest river) in Eireann?
5- Cad e an cnoc is airde sa tir (highest mtn)?
6- Cad e chondae (county) Muinteoir Barra?
7- cad e leasainm (nickname0 ar Thiobrad Arnn?
8- Cad e leasdainm Cill Mhantain (Wicklow)?
9- Ce mhead ubh in " a bakers' dozen?
10- cad e priomhchathair an Fhrainc?

Ficheall- Craobh na hEireann!!CHECKMATE!!

Comhgairdeas do fhoireann Fichille Ghaelscoil Bharra a ghlac pairt i gCraobh na hEireann i Luimneach le deanai.
Comhgairdeas to the School Chess team who recently took part in the All Ireland Chess Finals in Limerick.
Seo e an chéad uair ó 2002 a d'eirigh linn.
This is the first time in nine years thatr the scholl qualified for the final of this prestigious competition.
Bionn an foireann ag cleachtadh gach Máirt faoi stiúr Múinteoir Úna -
Maith Sibh!

Dé Sathairn 7 Bealtaine 2011

CamogaiochtCamogaiocht
Tá foireann iontach camógaiochta ag Gaelscoil Bharra.
Bionn siad ag traenail go minic agus thainig feabhas mor orthu
i rith na mbliana.
Bhuaigh siad leath na gcluichi i mbliana agus bhi
mi adh orthu nar shroich siad an Craobh.
Táimid an bhródúil astu.
We are very proud of our camogie stars who did very well
in the Cumann na mBunscoil championships recently.
They train regularly and some of the girls star for
Naomh Fionnbarra GAA teams.
We look forward to the future
Cabrach Abu!

Inis Oirr
Inis Oirr

Bhi am iontach ag Rang 5 ar Inis Oirr .
Thaisteal siad ar bhus agus ar eitlean.
Bhi siad ag fanacht le mna ti ar an oilean agus
tháinig feabhas mor ar a gcuid Geilge le linn na seachtaine.
Rang 5 recently spent a week on Inis Oirr, on the Aran Islands.
They travelled there by bus and plane and they stayed
with local families.
They had a ball and the weather was only marvellous!

DramaíochtDramaiocht
for schools.

Bhi áthas an domhan orainn nuair a bhuaigh Rang 6
Comórtas Scoil Dramaiochta baile Atha Cliath i nGlasnaion le deanai.
Rinne siad an drama 'Ag taisteal Trid Am' agus ta siad ag dul ar aghaidh go
dti Craobh Laighin 2011 sa Mhuileann gCearr go luath.
Maith Sibh!!
We were delighted recently when Rang 6 qualified for the Leinster Finals of
the Comortas Dramaiochta .
They are pictured here celebrating their great achievement.
cabrachAbu!

Dé Máirt 8 Feabhra 2011

Iomaint Arais!

Ta an iomaint agus an Camógaiocht arais!

Bionn cluichi iontach amuigh ar an pairc gach la ag am loin.
Ta clu agus cail ar imreoiri Naomh Fionnbarra agus Cabrach ar fud an domhain.
Spring is here and hurling and Camogie are back.
The children of Gaelscoil Bharra are busy having titanic struggles on the
pitch every day and we look forward to many of them starring for Dublin
in Croke Park in the future. Cabrach Abú!