Déardaoin 22 Samhain 2012

Ealaíntóirí Rang 5- Modern Art! Féach ar ealaíntóirí Rang 5 agus iad ag taispeaint na pictiúírí iontach a tharraing siad le deanai le Muinteoir Conchúr. Tá siad bunaithe ar stíl Piet Mondrain a bhí thógtha lesi an nua-phlaisticheas! Beimíd ag súil l'obair na bpáistí sa Louvre go luath! Rang 5 pictured above launching their mosst recent Art Exhibition , showcasing the work of Piet Mondrain, who specialised in Neo Plastics ! We will be expecting their work to showcase in the Louvre in a few years. Maith sibh!!

Dé Céadaoin 21 Samhain 2012

Trath na gCeist- Quiz Tabhair na freagracha do Múinteoir Sean roimh an Déardaoin 22ú ag 11.00 1. Cad e príomhchathair/ capital Chile? 2. Cad iad dathanna / colours Sligeach 3. Cad is ainm den aisteoir i 'Grease'/ the male actor in Grease'? 4. Ce bhuaigh Craobh na hEireann ( All Ireland Champions) 5 Cad e an ainm oifigiúl ar an Bogies/ 6 Ce hé Uachtaran USA? 7. Ainmnigh na 4 td's áitiúil? 8. Cé he ceannaire Pairtí an Lucht Oibre?

Muriel !!!

Seo Katy óg agus an gang i ndiaidh pictiúr alainn a pheinteail ar na mbothain le déanaí. Is ealaíntoir í agus tháinig sí ar chuairt chuig Gaelscoil Bharra roimh an sos. Tá an scoil lan le pictiúirí gleoite ó thosaíomar seacht bhliain ó shin. Tá súil againn go mbeidh an scoil nua chomh deas leis! Katy came to visit us on work experience recently , when she painted a lovely mural on one of the prefabs. She is pictured here at the official unveiling with her team of scholars! We started seven years ago painting over the grim grey walls of the prefabs and when our new school is eventually built we will miss the outdoor gallery.

Déardaoin 8 Samhain 2012

Comórtas- Competition

Ainmnigh na fiche uachtaráin is deanaí sna Stáit Aontaithe. Cuir an liosta ar pháipéar agus seol é chuig Muinteoir Seán láithreach i gcomhair duais. Name the last 20 presidents of USA and submit the list to Múinteoir Sean asap for a prize Go raibh maith agat

SIÚLÓID SHAMHNA

SIÚLÓID SHAMHNA- SPONSORED WALK!! Bhí sílóid iontach againn ag Oíche Shamhna nuair a ghléas gach duine suas agus shiúlamar timpeall Chabrach. Bhailigh na paistí 2,500 euro don scoil agus beimíd ag caitheamh seo ar ghníomhachtai breise a bhíonn ar siul trid na bliana. The Halloween Sponsored walk was a great success and the children and parents collected 2,500 Euro , which will be spent on activities for the children throughout the year such as sports equipment, subsidising buses etc There was a terrific atmosphere on the day and the local Gardai commented on the excellent behaviour of the children. A special Go raibh maith agat to the Coisde Tuismitheoirí for their hard work. Cabrach
Abú!