Dé hAoine 20 Nollaig 2013

NOLLAIG SHONA!!

Nollaig Shona ó gach duine i nGaelscoil Bharra
Déardaoin 14 Samhain 2013

Cuairt ó Sam

Bhí athas ar gach duine nuair a thaining Sam Maguire ar chuairt go dti an scoil le deanaí. Bhí Johnny Coper in eineacht leis agus thug se a lán comhairle do na páisti faoin sport.
Bhí siúloid ar siúl ar an la céanna- bain sult as na griangrafanna!


Déardaoin 24 Deireadh Fómhair 2013

Ríomhairí Abú!


Tá áthas an domhain ar gach duine i nGaelscoil Bharra mar tá obair iontach ag dul ar aghaidh leis an Cumann Ríomhairí. Faoi stiúr Múinteoir Aodh tá an cumann i ndiaidh nasc a dhéanamh leis an ollscoil i gCorcaigh agus beidh siad ag dul ar tthuras ansin go luath. Ta teagmháil déanta acu
fasta le IBM agus 'múinteoireacht scamaill' ar siúl acu le muintir IBM i Mheiriceá.
Múinteoir Aodh's Computer Club has grown rapidly and has recently made links with the prestigious Tyndall Institute and UCC, Cork, where they will be travelling to in early November.
They have also made links with IBM and The Hope Foundation and are currently involved in 'cloud mentoring' with IBM , which involves live link ups with IBM mentors across the globe. Maith sibh!

Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair 2013

Seachtain na Mata

Seachtain Mata
Bhí seachtain iontach anseo i gcomhair Seachtain Mata Chabrach.
Bhí a lan comortaisí agus gníomhachtai ar siúl agus bhí Múinteoir Barra lán sásta leis an méid puzail a bhí á réitiú ag na paistí. Chomh maith le seo thug na páistí cuairt ar leac laoch Mata William Hamilton cois canail.
As Maths Week drwas to a close Muinteoir Barra announced his delight at the number of children solving the puzzles and the interest in problem solving. Everyone is good at Maths and as adults we need to enjoy Maths .


The children also paid a visit to the plaque for our own Maths hero William Rowan Hamilton , who discovered quaternions while walking along the canal many moons ago.
Cuir ort do hata Mata!

Dé Céadaoin 2 Deireadh Fómhair 2013

Laochra Peile- Football Heroes by Lauren Devoy-Ní Chearúil

Tá ár laochra féin againn i nGaelscoil Bharra! Ta foireann peile na mBuachaillí ar bharra na sraithe tar éis bua iontach inné. D'imir siad a lan chluichi agus bhuaigh siad iad ar fad. Is bainisteoirí iontach iad Múinteoir Séamas agus Múinteoir Barra.
Gaeelscoil Bharra football heroes are top of the league, having won all their games to date in stirring fashion and their manager puts it down to hard work and spirit. We look forward to their next tie- Cabrach Abú!

Dé hAoine 27 Meán Fómhair 2013

SEACHTAIN NA LEABHAIR


Seachtain Na Leabhair
Bhí sport agus spraoi againn le linn Seachtain na Leabhair. Bhí Comórtas Scíbhneoireachta ar siúl ar an Luan agus bhí árd chaighdeán ag na páistí. Thug gach rang cuairt ar an leabharlann le déanaí agus bhí malaírt leabhair ar an Aoine.
As our first Book Week draws to a close , we remind parents of the importance of visiting the local library  on a regular basis and to read bedtime story at nightime to your child, rather than leaving the TV on. Caith amach an teilifís!

Dé hAoine 20 Meán Fómhair 2013

Molly Malone ar chuairt!!

Molly Malone ar chuairt! Bhí áthas ar gach duine mar thóg Molly Malone sos óna chuid oibre ag díol bananai agus na toblerones, chun cuairt a thabhairt orainn ar scoil ar maidin! Thóg sí Sam Mac Uidhir léi ina barra rotha agus bhí sport agus spraoi againn . Chanamar amhráin agus rinne Molly damhsa dúinn. Taimíd uilig ag súil leis an cluiche mór ar an Domhnach in aghaidh Muigheo. Baile Atha Cliath Abú!

Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair 2013

Peil na gCailíní D'imir cailíni Ghaelscoil Bharra a chéad cluiche le déanai in aghaidh D7ETNS sna Bogies. In ainneoin an bhaisteach d'imir an dha fhoireann sar chluiche agus ni raibh móran eatartha ag an deireadh. Ta súil againn go gcasfaimíd le chéile arís go luath. Despite the rain the two teams from Dublin 7 served up a thrilling encounter. It was a game of two halves and the game was in the balance until the final minutes. We hope to meet again soon- Cabrach Abú!

Déardaoin 20 Meitheamh 2013

Mandy

Ta an tádh linn i mbliana mar tá griangrafadóir den scoth ag obair ar thionscnamh leis an scoil i gcomhair 2013 ag glacadh griangrafana de na páistí agus na muinteoiri agus iad ag obair go dian. Seo cúpla griangraf a ghlac Mandy le deánaí. Táimíd an bhuíoch asti.

Corn Uí Earcain

Bhuaigh foireann Rang 2 agus Rang 3 Corn Uí Earcain le deánaí agus bhronn Éilis Ui Longain an corn ar na paisti le deanai le cuidiu ó Lauren. Bhí Eilis an chairdiúil le Padraig Ó hEarcain agus thug sé a lan cuidiu agus comhairle dúinn sular fuair se bás cúpla bhliain ó shin. Ar Dheis De go raibh a anam

Brat Glas

Bhí áthas ar gach duine nuair a tháinig iarr dalta Lauren Ni Devoy-Carúil arais chun an brat glas a ardú don scoil. Seo an triú bhrat a bhuaigh an scoil agus bhronnadh an brat ar an choisde ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh le deanaí. The school was honoured recently when past pupil Lauren returned to raise the green flag , which was awarded to the Committee recently at a ceremony at Croke Park. This is the third green flag that the school has been awarded and we look forward to our fourth. Cabrach Abú!

FEILLE AN TSAMHRAIDH!

Bhí la iontach ag gach duine ag Feile an tSamhraidh le déanaí- bhí caislean leim, barbecue , karaoke agus go leor leor eile. Bhí craic maith ann agus chuidigh se go mór le saol na scoile. Go raibh maith do na tuismitheoirí ar fad a thug cuidiú chun an féile a eagrú. A great day was had by all at the Summer Feile in the school recently. On a lovely Summer's day we had plenty entertainment with bouncy castles, stalls, clowns, Tae Kwon Do and much ceol agus craic. The Feile is a very important day in the life of the school and creates a terrific community atmosphere. Go raibh maith agat to all those on the parents Coisde who put in so much work to make it such a successful day.

Dé hAoine 3 Bealtaine 2013

Páirc an Chrócaigh

Páirc anChrócaigh Bhí lá iontach ag an scoil nuair a thugamar cuairt ar Pháirc an |Chrócaigh ar an Luan 29ú Aibreáin. Bhí an foireann camógaíochta ag imirt ann don dara bhliain i ndiaidh a chéile agus cé gur chailleamar bhíomar an bhródúil as na cailíní. Beimíd ag súil go mbeidh na cailíní ag imirt arís i bPairc an Chrócaigh i gcomhair Baile Átha Cliath agus iad fasta suas. Cabrach abú!

Dé Máirt 23 Aibreán 2013

Rang 6 ar Thuras

Tá brón ar gach duine mar beidh Rang 6 ag fágáil ag deireadh na bliana. Tá a lán obair déanta acu sa ghairdín agus bhí roinnt daoibh ar an Choisde Ghlas a bhuaigh an triú bhrat glas don scoil le déanaí . Chuaigh siad ar thuras ar an Chéadaoin seo chaite lena múinteoir ranga go dtí teach an Phiarsach aguis bhí spórt agus spraoi acu ansin.

Inis Oírr

Inis Oírr Féach ar na pictiúirí álainn a thóg Mandy ar Inis Oírr, nuair a bhí rang 5 ar thuras don seachtain roimh an Chásc. Rinne siad go leor siúlóid agus bhí spórt agus spraoi acu sa chlós súgradh. Bhí brón ar gach duine ag teacht abhaile taréis an seachatin iontach.

Déardaoin 28 Feabhra 2013

Seachtain Uisce Tá Seachtain Uisce ar siúl sa scoil faoí lathair. Taimíd ag iarraidh an 3ú bhrat ghlas a fháil don scoil nuair a thagann an Cigire Uisce an seachtain seo chugainn. Tá an scoil ag gearradh siar ar an méid uisce a úsáidtear agus ag iarraidh ar gach duine uisce a shábháil sa bhaile. Tá go leor obair déanta ag an Choisde i mbliana agus táimíd ag súil le dea thoradh i mbliana. Bí Cliste- múch an t-uisce!

An Ambassadóir

Bhí áthas an donhain orainn an Déardaoine seo chaite nuair a chuireamar an Ambasadóir kevin kelly faoi agallamh. Thug ceathrar iriseoirí ó rang 6 cuairt ar oifigí Irish Aid agus labhair siad leis an Kevin Kelly , a bhí ina ambasadóir ar Uganada agus Rwanda, agus a rinne a lán obair san Aifric le fiche bliain anuas. Chuirna páistí go leor ceisteanna ar caoimhín agus bhí ple fada eadrainn faoi irish Aid agus an obair ata ar siúl acu sa Triú Domhan. Beidh an agallamh seo mar chuid den tionscnamh i gcomhair Irish Aid. Is colceathrar é an ambasadóir le Múinteoir Séamas.