Dé Máirt 1 Nollaig 2015

16 go 16

Bhí sceitimíni ar na páistí nuair a tháinig an Airm leis an brat naisiunta agus an Phoblacht go dtí an scoil le déanaí- rinne siad óráid breá agus chanamar Amhrán na bhFiann ar arad ár ngutha.
There was great excitement when the Army came to school to present the school with the national flag and the Proclamation- with the children's help they read out the Proclamation and we sang the National Anthem. We look forward to 2016!

Dé hAoine 20 Samhain 2015

LUAS!! Tog go Bog e!

Tá daltaí ó Rang 5 ag glacadh páirt i tionscnamh na hEolaíocht Óga a bheidh ar siúl san RDS i Mí Eanair. Tá na páistí ag cur an cheist "An bhfuil carranna ag dul ró thapaidh thar na scoile?". Tá na Gardai ag cuidiú linn.
Pupils from Rang 5 are currently working on their submission for the Young Scientists Exhibition, which takes place at the RDS in January. They are putting the question " Are cars going too fa
st as they pass the school?". They have already started work on the project , in conjunction with the Gardai - watch this space!

Déardaoin 19 Samhain 2015

Sam ar chuairt!

Bhí áthas ar gach duine mar thaining Sam Maguire ar chuairt. Davy Byrne from Ballymun told the children how they can achieve great things in life if they work hard and believe in themselves. Baile Ath Cliath Abu!

Oireachtas- Comhgairdeas!

Comhgairdeas do gach duine a ghlac páirt in Oireachtas na Samhna i mbliana. Bhí se ar siúl i CityWest le deanai agus táimíd an bhrodúil as na daoine a bhí ag aisteoireacht agus ag damhsa. maith sibh!

Dé Céadaoin 14 Deireadh Fómhair 2015

Seachtain Mata


Tá Seachtain Mata ar siúl agus bhí comórtas fichille ar siúl ar an Mháirt le Múinteoir Úna. D'imir Úna triocha cluiche ag an ám céanna in aghaidh daltaí ó Rang 6!
Tá William Rowan Hamilton ina laoch Mata agus beidh roinnt páistí ag dul ar siúlóid chuig a droichead ar an Aoine- Cuir ort do hata Mata!

Dé hAoine 9 Deireadh Fómhair 2015

Gooch ar Scoil!

Bhí athas ar gach duine mar tháinig an Gooch ar chuairt ar scoil le deanaí. Bhuaigh Colm Cooper 4 chraobh na hEireann le Chiarraí agus rinne sé seisiún traenála leis na buachaillí agus cailíni ar an Mháirt. Thainig Molly Malone ar chuairt agus bhí sport agus spraoi aici le Gooch. Maith thú Colm!

Dé Céadaoin 30 Meán Fómhair 2015

Cá bhfuil Einstein?

Tá áthas ar na páistí mar tá Seachtain na Sláinte anseo agus athann duine ag ithe torthaí agus glasraí agus iad lán le fuinneamh agus neart.
Tá an scoil ag cur isteach aris i mbliana ar an Féile Eolaíochta agus táimíd ag lorg smaointe ó na páistí- má tá aon tionscnamh faoi leith agat gur mhaith leat cur chu
n cinn cuir do smaointe chuig Múinteoir Seán chomh luath agus is féidir!!
The school is currently looking for ideas for the upcoming Young Scientists exhibition , which takes place in January at the RDS. Send your ideas to the oifig asap and you may become the next Albert Einstein!

Dé hAoine 25 Meán Fómhair 2015

Molly Malone

Bhí cuairt againn ó Molly Malone ar an Aoine roimh an chluiche mór.
Bhí athas ar gach duien ansio gur bhuaigh na Dubs in aghaidh Ciarraí agus taimíd an bhródúil astu!
Up the Dubs

Dé Céadaoin 20 Bealtaine 2015

TG4

Bhí cuairt againn inniu ó TG 4 agus tá Rang 4 ag obair ar chlár teilifíse leo faoin obair iontach ata a

r siúl sa ghairdín. Beidh Muinteoir Barra ag smaoineamh ar Hollywood amach anseo.!

Dé Céadaoin 4 Feabhra 2015

Eitpheil Abú!

Tá cáilíni agus buachaillí ag traenáil go dian i gcomhair Craobh Bhaile Atha Cliath , a bheidh ar siúl go luath. Bíonn páistí Chabrach ag imirt camógaíocht, iomaint, peil, eitpheil, lúthchleasaíocht agus go loer eile agus iad ar scoil. Leis an droch aimsir na laethanta seo
, ní bheidh éinne ábalta imirt eitpheil ar an trá! Cabrach Abú!

Dé hAoine 23 Eanáir 2015

Trath na gCeist

2 dhuais álainn!!- tabhair na freagrach do Muinteoir Seámus inniu-Aoine!

1- 276 + 345 + 789+964 =  ?
2- Dathanna Baile Atha Cliath?
3- Príomh baile Laois?
4- Cén blian a bhunaíodh Gaelscoil Bharra?
5- Cén rang atá ag dul go Inis Oírr?
6- Cad is brí leis an focal 'Cabrach'?
7- Cad é chondae Alison?
8- Ce mhéad urlar a bheidh sa scoil nua?
9- Cé bhuaigh Craobh na hÉireann anuraidh san iomaint?
10- Cén fath a chaill an fear a phost san 'orange juice factory'?!

Nascadh le Stamullen agus Barcelona !


Ta páisti Chabrach ag nascadh le paistí Catalonia gus Condae na Mí! Bhí Rang 6 ag caint le páistí i Barcelona inné ar Skype agus ag foghlaim faoin chultúr ansin  agus bhí Rang 3 ag scríobh arais chuig daltaiMúinteoir Brian i Scoil Phádraig  san outback i Chondae na Mí! Fuiar siad litreacha óna gcairde nua agus bhí áthas an domhain orthu. Rang 6 are participating in a European twinning project with a school in Barcelona and are currently exchanging cultural and language tips! Viva Cabrach!

Déardaoin 15 Eanáir 2015

Tá sé fuar!

Tá sé fuar agus gaofar ar scoil ach níor thainig aon sneachta go fóill. Bhí Rang Naíonáin Móra ag obair go dian agus bhí siad ag canadh agus ag damhsa don Phríomhoide inne. Bhí siad ag iarraidh a hataí nua a thaispeaint do gach duine - nach bhfuil siad go h-álainn!

Déardaoin 8 Eanáir 2015

Fáilte arais!

Failte arais gach duine!
Tá áthas ar gach duine bheith arais ar scoil agus ag súil le tearma nua.
Bhí na páisti ag imirt iomána chean féin agus bhí cluiche fichille againn sa chlós nuair a thainig Múinteoir Úna ar chuairt.
Beidh a lán spórt agus spraoi againn - Bliain úr faoi shéan agus faoi mhaise do gach duine!