Dé Máirt 21 Nollaig 2010

Scoil Dúnta !!!- School Closed !!

SCOIL DÚNTA Amarach & ar an Deardaoin
School closed tomorrow & Thursday

De dheasca 1-an drochaimsir agus
de bharr nach bhfuil
2-aon uisce sa scoil caithfimid
an scoil a dhúnadh amarach agus ar an Deardaoin.
Due to 1- the worsening weather situation and safety concerns
2- the fact that we have no water in the school for toilets etc
we have no option but to close the school tomorrow and Thurs 21st/22nd
December.

Beimid arais ar an Luan 10ú Eanair.
School will re open on Monday 10th January
Nollaig Shona do gach duine!!
Muinteoir Seán

Ár Scoil Nua- Wish List!


Buaiteoir Comórtas Liosta
1ú- Jodi (Rang 1)
2ú- Toni-(Rang 5)
3ú- Darach-(Rang 6)
Seo iad na rudai ba mhaith linn i Scoil Nua- ó na paisti
When our new school is built this is a list of what our children would like;-
1- Seomrai mór- Big classrooms
2- Clós Mór- Big yard
3- Pairc mór- pitch
4- teas- Heat
5- Leithris- Proper toilets
6- Urláir ceart- proper floors
7- Halla- hall
8- Seomnra Riomhaire- Computer room
9- Leabharlann- Library
10- Bialann- Canteen
11- Seomra Cócaireachta- Cookery Room
12- Saor ó luchanna- no rodents
13- taisceadáin- Lockers
14- Sconnai Uisce- taps in each classroom
15- cairpéid- carpets
16- Cistin-kitchen
17- Seomra Foirne- Staffroom
]8- Stáitse- stage
19- halla Spoirt - sports hall
20- Seomra eolaiochta

Liosta de fearais ata ag gnath scoil san Eoraip
The above is a list of resouces that all schools in Europe have but
we have none of the above in our school.
Cen saghas córas ata againn?
this is a terrible indictment of our education system!

Dé Luain 20 Nollaig 2010


Beidh an scoil ar oscailt amárach ,Dé Mháirt, 21ú Nollag.
Tá sé suas do tuismitheoirí ,má tá cíonniollacha contúirteach ar do bhealach ar scoil.
The school will be opened tomorrow Tuesday 21st Dec.
Parents should decide for themselves as to the safety issues regarding travelling to/ from school.
Go raibh maith agaibh

Déardaoin 16 Nollaig 2010

Comórtas- Competition- Mo Scoil Nua

Comórtas Beag- Duais don liosta is fearr.

Scriobh amach liosta de na rudai gur mhaith leat i scoil nua.
m.sh. clós deas, pairc peile, seomra riomhaire & rl.
Tabhair an liosta dom amarach agus beidh duais don cheann is fearr
Múinteoir Seán
Help your child make out a list of all the nice things they would like in a new school . Send in this list tomorrow morning and there will be a prize for the best one
Go raibh maith gat
Muinteoir Sean

Dé Luain 6 Nollaig 2010

Scéal ó Caitlyn, Rang 4

Brave Billy Bunny
by Caitlyn Rang 4

At the edge of Frog Pond Wood lived a friendly little bunny called Billy and his little brother Bobby.
Now the one thing Billy really really hated was getting wet. So one sunny day , when the other buinnies and Bobby hopped off to the stream to play, Billy ran through the wood instead , leaping over logs and weaving in and out of the trees. He was very fast. Suddenly , he heard someone calling his name. It was Bouncer Bunny. " Billy, Come quickly!" he cried. " Bobby's fallen into the deep water and is being washed away". Billy reached the stream and he could see Bobby in the distance being washed away downstream.
"help" cried Bobby. "I can't swim". Then Billy began to run and he then jumped into the water and swam up to his brother..
Coughing and spluttering he dragged Bobby to the side.
"Billy" cried the others, "You're a hero"
"A wet hero " said Billy grinning. "Getting wet wasn't so bad after all. I'm going
for another swim - in the shallow pond".

Dé Domhnaigh 5 Nollaig 2010

SCOIL OSCAILTE ar an Luan 6/12/10-School Open on Monday 6/12/10


SCOIL OSCAILTE AMARACH Luan 6ú
School Open Tomorrow Mon 6th
Hurá!!

Déardaoin 2 Nollaig 2010

>BEIDH AN SCOIL DúNTA AMÁRACH DE H-AOINE 3Ú NOLLAIG, DE DHEASCA AN DROCH AIMSIR.
THE SCHOOL WILL BE CLOSED TOMORROW FRIDAY 3RD DECEMBER DUE TO THE CONTINUING BAD WEATHER.

Dé Céadaoin 1 Nollaig 2010

Scoil Dúnta Amarach 2ú-School Closed Tmw-Thurs 2nd
Bhi sport agus spraoi againn sa sneachta i rith na seachtaine.
Is maith leis an fear sneachta iomáint agus tá a lán Gaeilge aige!
Scoil Dúnta amárach De Déardaoin 2ú Nollaig de dheasca an drochaimsir.
The school will be closed tomorrow Thursday 2nd Dec , due to the bad weather.
Beidh eolais eile amárach ag 19.00 faoi oscailte na scoile ar an Aoine.
There will be an update tomorrow (thursday) at 19.00 as to the arrangements re// Friday.
Go raibh maith agaibh
SCOIL DÚNTA AG 12.00
CÉADAOIN 1Ú nOLLAG
School Closed at 12.00 today Wednesday 1st December


De dheasca an an aimsir ag eiri nios measa beidh an scoil
dunta ag 12.00 inniu.
Due to the worsening weather conditions the school will close at 12.00
midday today , Wednesday.

1ú blog eile ag 3.00 inniu
Next update at 3.00 today
SCOIL OSCAILTE INNIU CEADAOIN 1Ú
SCHOOL OPEN TODAY WEDS 1ST

Tóg cairead ar scoil inniu!
Bring a carrot to school today!

1ú blog eile ag 3.00
Next blog at 3.00 today