Déardaoin 20 Nollaig 2012

Nollaig Shona

Nollaig Shona Nollaig Shona ó gach duine i nGaelscoil bharra. Bhí mí iontrach againn le deanaí agus bhí an chuid eachtraí ar siúl . Bhailíomar an chuid airgid don scoil agus bhí atmasféar iontach sa scoil agus sa phobail. Nollaig Shona from all at Gaelscoil Bharra- In the last month we have had- School Christmas Concert with 8 plays, Events to commemorate Conchúr Ó hIcí Christmas Tree lighting Carol Services Féile na Nollag & rl. This has added to the very positive community spirit in the School and community. Bí Nollaig deas agaibh!

Dé Céadaoin 5 Nollaig 2012

Dán na Nollag- Christmas Poem

Scríobh Dán 5 líne faoin Nollaig. Write a 5 line poem about Christmas. Tabhair é do Múinteoir Seán . Duais deas!!

1ú Ait sa Tír!!! RSA Award

Tá áthas orainn a rá gur bhuaigh an scoil an 1ú áit sa tír i gcomórtas an RSA i gcomhair Sábháltacht Bóthair . Rinne na páistí , na múinteoirí agus na tuismitheoirí go leor obair le bliain anuas chun feabhas a chur ar chursaí tráchta sa cheantar. Beidh an laithreoir Gay Byrne ag bronnadh duais speisialta ar an scoil ar an Chéadaoin seo chugainn. We are delighted to announce that the school has won 1st place in Ireland, Primary Schools Category, in the Road Safety Authority , National Compe
tition. The prize is in recognition of the hard work of the pupils, staff and parents over the last year , working to improve Road safety in the area. The prize will be presented by Gay Byrne in Farmleigh House next week. Cabrach Abú!

Déardaoin 22 Samhain 2012

Ealaíntóirí Rang 5- Modern Art! Féach ar ealaíntóirí Rang 5 agus iad ag taispeaint na pictiúírí iontach a tharraing siad le deanai le Muinteoir Conchúr. Tá siad bunaithe ar stíl Piet Mondrain a bhí thógtha lesi an nua-phlaisticheas! Beimíd ag súil l'obair na bpáistí sa Louvre go luath! Rang 5 pictured above launching their mosst recent Art Exhibition , showcasing the work of Piet Mondrain, who specialised in Neo Plastics ! We will be expecting their work to showcase in the Louvre in a few years. Maith sibh!!

Dé Céadaoin 21 Samhain 2012

Trath na gCeist- Quiz Tabhair na freagracha do Múinteoir Sean roimh an Déardaoin 22ú ag 11.00 1. Cad e príomhchathair/ capital Chile? 2. Cad iad dathanna / colours Sligeach 3. Cad is ainm den aisteoir i 'Grease'/ the male actor in Grease'? 4. Ce bhuaigh Craobh na hEireann ( All Ireland Champions) 5 Cad e an ainm oifigiúl ar an Bogies/ 6 Ce hé Uachtaran USA? 7. Ainmnigh na 4 td's áitiúil? 8. Cé he ceannaire Pairtí an Lucht Oibre?

Muriel !!!

Seo Katy óg agus an gang i ndiaidh pictiúr alainn a pheinteail ar na mbothain le déanaí. Is ealaíntoir í agus tháinig sí ar chuairt chuig Gaelscoil Bharra roimh an sos. Tá an scoil lan le pictiúirí gleoite ó thosaíomar seacht bhliain ó shin. Tá súil againn go mbeidh an scoil nua chomh deas leis! Katy came to visit us on work experience recently , when she painted a lovely mural on one of the prefabs. She is pictured here at the official unveiling with her team of scholars! We started seven years ago painting over the grim grey walls of the prefabs and when our new school is eventually built we will miss the outdoor gallery.

Déardaoin 8 Samhain 2012

Comórtas- Competition

Ainmnigh na fiche uachtaráin is deanaí sna Stáit Aontaithe. Cuir an liosta ar pháipéar agus seol é chuig Muinteoir Seán láithreach i gcomhair duais. Name the last 20 presidents of USA and submit the list to Múinteoir Sean asap for a prize Go raibh maith agat

SIÚLÓID SHAMHNA

SIÚLÓID SHAMHNA- SPONSORED WALK!! Bhí sílóid iontach againn ag Oíche Shamhna nuair a ghléas gach duine suas agus shiúlamar timpeall Chabrach. Bhailigh na paistí 2,500 euro don scoil agus beimíd ag caitheamh seo ar ghníomhachtai breise a bhíonn ar siul trid na bliana. The Halloween Sponsored walk was a great success and the children and parents collected 2,500 Euro , which will be spent on activities for the children throughout the year such as sports equipment, subsidising buses etc There was a terrific atmosphere on the day and the local Gardai commented on the excellent behaviour of the children. A special Go raibh maith agat to the Coisde Tuismitheoirí for their hard work. Cabrach
Abú!

Dé Céadaoin 24 Deireadh Fómhair 2012

COMÓRTAS FILÍOCHTA!!!!! POETRY COMPETITION!!!!! Scríobh dán gairid faoi Oíche Shamhna agus tabhair é do Muinteoir Seán roimh 11.00 ar an Déardaoin i gcomhair duais iontach. Write a short poem about Halloween and submit to Múinteoir Seán before Thursday at 11.00am . Tá an cailleach ag teacht! Wú hú hú!!!
An t-Oireachtas Beidh 4 phaiste ón scoil, iarr dhaltaí agus Muinteoiri ag glacadh pairt san Oireachtas a bheidh ar siúl i Leitir Ceannain ag tús Mi na Samhna. Beimíd páirteach san tAgallamh Beirte agus sna luibíní. Taimíd an bhródúil as na paistí iontach seo. We are very proud of our star pupils, past pupils and múinteoiri , who will be taking part in the All Ireland Oireachtas |Drama Finals in Letterkenny in early November. The chi
ldren have put in a lot of hard work and we know they will do the school and Cabra proud. Cabrach Abú!!

Dé Céadaoin 17 Deireadh Fómhair 2012

Tráth na gCeist- Quiz

Tabhair na freagrach do Muinteoir Sean roimh 11.00 ar an Deardaoin i gcomhair duais.!! 1- Cad é príomhchathair(capital) Venezeula? 2 Cad is ainm de Taoiseach (PM) Shasana? 3- Cad iad dathanna Ceatharlach (Carlow) ? 4- Cad é scór an cluiche in aghaidh na Faroes aréir? 5- Cé mhéad Brat Glas (how many green flags) ag an scoil? 6- Cad é an abhann(river) a théann trid Londan? 7- Cad é an Béarla do 'Ficheall'? 8- Cén rang atá ag Múinteoir Aodh?

Coder Dojo- Coders??!!!

CODER DOJO CHABRACH CODERS??!!! Táimíd ag iarraidh Cumann Coder Dojo a bhunú sa cheantar chun scileanna a mhúineadh don t-Aos óg . Má tá aithne agat ar éinne le scileanna ríomhaireachta
, a bheadh sásta uair a thabhairt do na páistí gach Satharn, cuir scéal chugainn láithreach. Following on the Computer successes of Muinteoir Aodh's Rang 6 pupils, we are trying to establish a Coder Dojo Computer Skills (google 'coderedojo')Club for children in Cabra, to teach Computer programming skills. Do you know anybody with Computer Coding Skills who would be willing to give up an hour every Saturday to teach children. We have the resources and the energy- we need coders. Can you help??!!

Dé Céadaoin 10 Deireadh Fómhair 2012

Trath na gCeist- Quiz

Trath na gCeist- Quiz Freagair na ceisteanna seo agus seol iad chuig Múinteoir Seán ar an Déardaoin 11/10/12. 1. Cé bhuaigh Craobh na hÉireann i Peil na mBan an Domhnach seo chaite? ( All Ireland Women's Senior Football Champions 2012). 2. Cé bhuaigh Craobh na hÉireann i Chamógaíocht i mbliana? ( All Ireland Senior Camogie Champions) 3. Cad é príomhchathair (capital city) Chile? 4. Cad é príomhchathair (capital city) Mali? 5. Cad é 52 x 234? 6. Cad as Múinteoir Séamas? 7. Cé hé ceannaire (leader) Fianna Fail? 8. Cad is brí (the meaning of ) le Fionn- barr ?

Laochra Peile- Football Heroes

Laochra Peile Chabrach Football Heroes Tá laochra peile Ghaelscoil Bharra an ghníomhach faoi lathair. faoi stiúr Séamas 'Mancini' agus Barra ' Mourinho' tá na buachaillí san dara áit sa srath faoi lathair. Under the stewardship of Séamas mancini agus barra Mourinho the footballers of Gaelscoil Bharra have been blazing a trail across North Dublin from Garristown to Ballymun , driving to the summit of the Cumann na mBunscoil tables. We expect a tight finish and great things from these stars C
abrach Abú!

Dé hAoine 5 Deireadh Fómhair 2012

Blog Arais!!!

BLOG ARAIS!!! BLOG IS BACK!!! Tá áthas orainn a ra go bhfuil an Blog Scoile arais. Bhí fadhb teicneolaíochta againn nach raibh socraithe go dti tús na míosa agus ta áthas orainn a rá go mbeidh blog nua gach Chéadaoin le trath na gceist agus duaiseanna iontach! Cabrach Abu! Due to technical difficulties beyond our control we were unable to access the school blog until this week.However, we are delighted to announce that there will a weekly blog every Wednesday, including a weekly Quiz, with a weekly prize! Cabrach Abú!

Dé hAoine 18 Bealtaine 2012

Pairc an Chrócaigh

Páirc anChrócaigh le Amí, Rang 5 Bhí mé ag imirt i bPairc an Chrócaigh an seachtain seo cahite agus bhí se ceann de na laethanta fearr ríamh a bhí ag an scoil. Bhíomar ag imirt in aghaidh Scoil Maolruain, Tamhlacht agus bhí an scór 5-1 go dtí 3-3. Tháinig na tuismitheoirí le bratacha agus bhí siad ag screadíl, nuair a bhuamar an corn- Yippee! Bhí an cluiche an corraitheach. Bhí mise ag marcail cailín a bhí an bheag agus bhí mise ró mhór di.Thógamar an corn go dtí Mc y Doodles agus tá Muinteoir Séamas ag eagrú páráid mór! Cabrach Abú!

Déardaoin 10 Bealtaine 2012

Pairc an Chrócaigh

Bhuaigh cailíní Camógaíochta an Corn Chamógaíochta i bPáirc an Chrócaigh inne! Tá áthas an domhain ar gach duine mar seo é an chéad uair a bhuamar taréis ceathair chraobh a chailliúint,. Thaispean na cailíní an spiorad agus bhí a lan scil acu ar an lá. Táimíd an bhródúil astu. Cabra's Camogie stars brought the first Croke park trophy back to Cabra for the first time in almost 40 years after a heroic victory yesterday, backed by over 300 children and parents and our very own samba band. We are very proud of all our stars in Gaelscoil Bharra and all our teams and our parents are the best supporters in Ireland! Cabrach abú!

Dé Céadaoin 25 Aibreán 2012

Trath na gCeist Céadaoin 25u Aibreáin 2012 Duaiseanna iontach- Prizes! 1- Cé bhuaigh (who won) an cluiche iomana idir BAC agus Gaillimh san iomaint ar an Satharn seo chaite? 2- Cad is ainm den Aire Airgeadais (Minister of Finance) ? 3- Cad as Enda Kenny? 4- Ainmnigh (name) na 4 TD's i gcomhair an cheantar seo, Dublin Central? 5- Cé he an chéad duine (first person) a dhreapaigh go barr Everest? 6- Cén ghrúpa in a raibh Brian McFadden? 7- Cad is ainm den chéad Uachtaran( the first President) anseo? 8- Ce mhéad ubh in a Baker's Dozen? T
tabhair na freagracha do Múinteoir Seán

Dé Céadaoin 18 Aibreán 2012

Trath na gCeist 17/4/12 Quiz


Freagair na ceist agus tabhair iad do Muinteoir Sean!!
2 Dhuais Alainn!!!


1- Cad is ainm den Uachtarán (president)?
2- Cad iad dathanna Co. na Mi? (Meath)
3- Cad é leasainm (nickname) ar Chorcaigh?
4- Cad is ainm den bhuachaill Eireannach (Irish member) sa ghrúpa 'One Direction'?
5- Cad a tharla sa GPO i 1916?
6- Fior nó bréagach(True or False)- Bhi Gaelscoil Bharra i gCraobh na hÉireann anuraidh sa ficheall (GSB reached the All Ireland Chess Final last Year)?
7- Cé a scórail an cúilin deireannach i gCraobh na hEireann anuraidh (scorer of winning point in All Ireland Football Final in 2011) ?
8- Cad as Múinteoir Barra?

Dé Céadaoin 28 Márta 2012

Heileo ó Inis Oirr!!


Dia dhuit ó Inis Oirr- Tá sport agus spraoi ag na páisti agus tá an ghrian ag taitneamh gach lá. Téann na páisti ag siúl gach lá agus bionn Ceili san oiche.
Caitheann siad a lán ám ag imirt peile, ag imirt iomána agus eitpheil!
Ta na paisti agus na muinteoiri go sona sasta!

Dé hAoine 23 Márta 2012

An tEarrach!!


Tá an tEarrach anseo agus ta áthas ar gach duine!!
Spring is here and everyone at the school is out and about.
Tá na páisti ag obair go dian sa ghairdin agus d'ósclaiomar Gairdin Graffitti do Chonchúr le deanai . The children are busy planting vegetables in the garden and we opened a Graffitti garden for Conchúr and everybody dressed up for St Patrick's Day.
Tá an gairdin nua lán le dathanna agus tá banda nua ar diol againn sa cheantar.

Dé Máirt 13 Márta 2012

Scoil Nua do Ghaelscoil Bharra!!


Fuaireamar dea-scéal inne go mbeidh An Roinn Oideachais ag tógáil scoil nua dúinn!
Tá áthas an domhain ar gach duine mar táimid ag fanacht 16 bhliain ach a dhéanfaidh Lusai Luch anois?! Ni bheidh aon teach aici!!
Dúirt an Roinn go dtosnóidh an obair tógála i 2014 agus táimid ag súil go mór leis.
The children, staff and parents are busy celebrating the great news that we are receiving a permanent school building, which is due recognitiuon of the hard work done in the area , particularly by the Coisde Buan . Credit is also due to various individuals and a number of politicians in the area who have tirelssly supported our campaign over the last sisxteem years. Cabrach Abú!

Dé Máirt 6 Márta 2012

Inis Oírr!!


Beidh rang 5 ag dul go dti Inis Oirr go luath agus ta sceitimini ar gach duine.
Ta na paisti ag glacadh pairt i bhFéiule Rith ar an Luan seo chugainn gaus ta siad ag baiiu airgead i gcomhair an turas. Caitheann Rang 5 ón scoil seachtain ar na hoileain Arainn gach bhlian ag freastal ar scoil agus ag cur snas ar a gcuid Gaeilge.
Spring is here and Rang 5 are busy preparing for the trip to Inis Oirr, on the Aran Islands.
Rang 5 from the school spend a week on the islands every year polishing their Irish and attending school on the island. It is one of the highlights of the school yerar.
Trasna na dTonnta!

Déardaoin 23 Feabhra 2012

Laochraí Chabrach!!


Bhuaigh cailini Chabrach Craobh an Chondae i Eitpheil ar an Luan seo chaite i mBaile Bhailcin. Bhi cúpla cluiche iontach in aghaidh Cill Mhantain agus Rush NS agus sa charobh bhi an lámh in uachtar ag na cailini in aghaidh Baile Bhailcin. Ar aghaidh linn anois go dti Rio De Janeiro!!
The school Volleyball recorded an historic first last Monday when they won the Dublin Volleyball championship after heroic tussles against a number of other schools, eventually pipping their friends from Walkinstown in a gripping final.
Pictured above are the cailini before they played their first round of the camogie championship against Baile Munna. Maith sibh Cailini!!

Déardaoin 9 Feabhra 2012

Cá bhfuil ar scoil?!!

Tá páisti agus múinteoiri ag fanacht ó 1996 i gcomhair scoil nua.
Nil aon sceal ón Roinn OIdeachais ó chasamar leo i Mi Lúnasa .
Cuidigh linn agus cuir brú ar an RoinnOideachais scoil nua athógail anois!!
We are now in our 16th Winter in prefabs and the Department have issued us with no new information since last August. Please support our campaign and help us get a new school. It is a mystery how it has taken 16 years and still we wait on the Department of Education.
Our children deserve better.

Dé Máirt 31 Eanáir 2012

Cá bhfuil ár scoil?!!

CA BHFUIL AR SCOIL?!!

Tá Gaelscoil Bharra ag fanacht ó 1996 i gcomhair scoil nua.
Nil sé ceart nó cóir.
Bionn na páisti préachta leis an bhfuacht gach bhliain agus bionn daoine tinn de dheasca na botháin.
Tá agóid lasmuigh den Roinn Oideachais ar an Chéadoin 1ú Feabhra ag 1.30 i.n. i gcomhair scoil nua. Bigi Linn!!
Gaelscoil Bharra is now in it's 16th winter in prefabs!!
We are unbelievably still waiting for a new school.
Don't be surprised if the next Ice Age arrives before the Department of Education
provides adequate accomodation for the education of our children.
During this time the Department 'lost' our file for five years!!
Support our protest on Weds 1st February at 1.30pm outside the Department of Education on Marlborough St.
Cá bhfuil ar scoil?!!

Dé Céadaoin 18 Eanáir 2012

Trath na gCeist 18/1/12

Tabhair na freagracha do Mhúinteoir roimh 11.00 ar an Déardaoin 19/1/12

1- Cen tir ina raibh an tubaiste leis an long mór?
( In what country did the cruiser sink on Sunday)?
2- Cen chondae ina raibh an tubaiste leis an bad iascaireachta?
(In what county did the fishing boat sink at the weekend)?
3-Cad iad dathanna Corcaigh?
4- Ce bhuaigh Peile na mBan anuraidh?
(What county won the Women's All Ireland Football title last year?)
5- Cad is ainm de Uachtaran (President) USA?
6- Cad e priomhchathair Venezeula?

Na Eolaí Óga- Young Scientists
Eolai Óga- Young Scientists

Comhgairdeas do na heolai óga ó Rang 4 a bhi pairteach i bhFéile na hEolai óga
ar an Aoine seo chaite.
Rinne siad tionscnamh ar Bessie an liadhart agus a saol.
Bhuaigh an scoil duais agus bhi Rang 4 amuigh ar chuiart le Muinteoir Barra-
Cabrach Abú!

Comhgairdeas to Rang 4 and Múinteoir Barra for their wondeful propject on 'The Life of Bessie, the Bearded Dragon Lizard', that won an award at last week's Young Scientists Exhibition at the RDs.
This was the first time that the school participated in the event and we were delighted with the results!
Maith sibh Rang 4!!