Dé hAoine 20 Samhain 2015

LUAS!! Tog go Bog e!

Tá daltaí ó Rang 5 ag glacadh páirt i tionscnamh na hEolaíocht Óga a bheidh ar siúl san RDS i Mí Eanair. Tá na páistí ag cur an cheist "An bhfuil carranna ag dul ró thapaidh thar na scoile?". Tá na Gardai ag cuidiú linn.
Pupils from Rang 5 are currently working on their submission for the Young Scientists Exhibition, which takes place at the RDS in January. They are putting the question " Are cars going too fa
st as they pass the school?". They have already started work on the project , in conjunction with the Gardai - watch this space!

Déardaoin 19 Samhain 2015

Sam ar chuairt!

Bhí áthas ar gach duine mar thaining Sam Maguire ar chuairt. Davy Byrne from Ballymun told the children how they can achieve great things in life if they work hard and believe in themselves. Baile Ath Cliath Abu!

Oireachtas- Comhgairdeas!

Comhgairdeas do gach duine a ghlac páirt in Oireachtas na Samhna i mbliana. Bhí se ar siúl i CityWest le deanai agus táimíd an bhrodúil as na daoine a bhí ag aisteoireacht agus ag damhsa. maith sibh!