Déardaoin 20 Nollaig 2012

Nollaig Shona

Nollaig Shona Nollaig Shona ó gach duine i nGaelscoil bharra. Bhí mí iontrach againn le deanaí agus bhí an chuid eachtraí ar siúl . Bhailíomar an chuid airgid don scoil agus bhí atmasféar iontach sa scoil agus sa phobail. Nollaig Shona from all at Gaelscoil Bharra- In the last month we have had- School Christmas Concert with 8 plays, Events to commemorate Conchúr Ó hIcí Christmas Tree lighting Carol Services Féile na Nollag & rl. This has added to the very positive community spirit in the School and community. Bí Nollaig deas agaibh!

Dé Céadaoin 5 Nollaig 2012

Dán na Nollag- Christmas Poem

Scríobh Dán 5 líne faoin Nollaig. Write a 5 line poem about Christmas. Tabhair é do Múinteoir Seán . Duais deas!!

1ú Ait sa Tír!!! RSA Award

Tá áthas orainn a rá gur bhuaigh an scoil an 1ú áit sa tír i gcomórtas an RSA i gcomhair Sábháltacht Bóthair . Rinne na páistí , na múinteoirí agus na tuismitheoirí go leor obair le bliain anuas chun feabhas a chur ar chursaí tráchta sa cheantar. Beidh an laithreoir Gay Byrne ag bronnadh duais speisialta ar an scoil ar an Chéadaoin seo chugainn. We are delighted to announce that the school has won 1st place in Ireland, Primary Schools Category, in the Road Safety Authority , National Compe
tition. The prize is in recognition of the hard work of the pupils, staff and parents over the last year , working to improve Road safety in the area. The prize will be presented by Gay Byrne in Farmleigh House next week. Cabrach Abú!