Dé Máirt 8 Feabhra 2011

Iomaint Arais!

Ta an iomaint agus an Camógaiocht arais!

Bionn cluichi iontach amuigh ar an pairc gach la ag am loin.
Ta clu agus cail ar imreoiri Naomh Fionnbarra agus Cabrach ar fud an domhain.
Spring is here and hurling and Camogie are back.
The children of Gaelscoil Bharra are busy having titanic struggles on the
pitch every day and we look forward to many of them starring for Dublin
in Croke Park in the future. Cabrach Abú!