Dé Céadaoin 26 Deireadh Fómhair 2011

TRATH NA GCEIST-QUIZ! Seachtain 9

1- Cad é an Gaeilge ar November?
2- Cé hé captaen Baile Átha Cliath?
3- Cén club a imrionn Eamonn Fennell le?
4- Cén lá bhfuil Oiche Shamhna (Halloween) air?
5- Cad tá ar siúl amárach , Déardaoin(what big event takes place tmw)?
6- Cad é priomhchathair (capital city) Chile?
7- Cad iad dathannna (colours) Co. na Mi?
8- Cé bhi caite amach (thrown out) ón X Factor an seachtain seo chaite?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán agus beidh duais !!

SAM MAGUIRE

Bhi áthas ar gach duine inné nuair a thainig Sam Maguire ar chuairt. Bhi sé ar strae ar feadh 16 bhliain. Bhi Eamonn Fennell anseo agus dúirt sé go raibh sé an bhródúil bheith arais i gCabrach. Thógamar a lán griangrafanna agus chanamar cúpla amhráin.
Má tá tú ag lorg griangraf fág do riomhphost san oifig/sa rang.
We were delighted yestarday when Eamonn Fennell, our coach who worked with us in Cabra, returned with Sam Maguire . Michael Dara McAuley also came to say Hello .
We sang our hearts out, took over 200 photos in half an hour and Martin recorded the historic visit on video.
If you want a photo of your child/class with Sam drop your e mail address into the school.
Tá súil againn nach mbeidh sé ró fhada go dti go dtagann Liam Mac Carthaigh ar chuiart. Baile Atha Cliath Abú!

Dé Céadaoin 19 Deireadh Fómhair 2011

Trath na gCeist- Quiz Seachtain 8

1. Cad iad dathanna Tiobrad Arann? (Tipp colours).
2. Cad é priomhchathair (capital) an Astráil?
3. Cad is ainm den Uachtarán (president) ?
4. Cén pairti ina bhfuil Gay Mitchell?
5. Cén Naomh a chónaigh (what saint lived in) i nGleann Dá Loch?
6. Cad is bri (the meaning of) le GPO ?
7. Cén ainmhithe ( animal) bhfuil an bodhrán déanta as?
8. Cé tá ag teacht go Cabrach go luath ? Sam _________?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán san oifig amárach, Deardaoin.
Beidh duaiseanna.

SONAIRTE Le Rebecca

Bhi craic maith againn ar an turas go dti Sonairte ine le Muinteoir Sean.
Fuaireamar turas timpeall an gairdin le Geraldine agus bhiomar ag ithe leitis, ponairi agus blathanna.
We had great fun on our trip to Sonairte yesterady.
We got a wonderful tour of the organic garden with Geraldine and we were eating organic lettuce, beans and edible flowers!
Chuamar ar siúlóid Dúlra cois na habhna agus nuair a tháinig me arais bh an cat ag ithe mo lón- bhi me ar buile!
We then went on a lovely Nature walk by the banks of the river, but when I returned the cat was eating my lunch!!
Bhi la iontach againn agus d'fhoghlaim me an chuid !

Dé Céadaoin 12 Deireadh Fómhair 2011

Trath na gCeist- QuizTráth na gCeist - Céadaoin 12ú Deireadh Fomhair

1- Cén imreoir (player) ó Bhaile Atha Cliath ata ainmnithe mar chaptaen ar fhoireann Australian Rules na hEireann?
2. Cad é dathanna (colours) Sligeach?
3. Cen pairti ina bhfuil Michael D. ó hUigin?
4. Cad e priomhchathair (capital) an Daonmharg (Denmark)?
5- Ce mhéad uibheacha (eggs) in 'a baker's dozen'?
6- Cad as Bridy?
7- Cé hé an Aire Oideachas(Minister for Education)?
8- Cad é sloinne (surname) 'Moe' sna Simpsons?

Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán san oifig maidin amárach!!!!!

An 3u Brat Glas!!

Ta Gaelscoil Bharra ag iarraidh an 3ú brat glas a fhail !!
Fuaireamar an 1ú cheann i gceann athchursáil agus an 2u ceann i gcomhair fuinneamh agus anois taimid ag diriú isteach ar an 3u cheann i gcomhair Uisce.
Bhi Cruinniui ag an Coisde Glas le deanai agus beimid ag tabhairt cuairt ar Sonairte i gCo na Mi.
The school is hoping to win it's third green flag this year. We have previously won two flags for recycling and energy and now we want a third flag for water.
The Green Committee are busy planning their campaign and will be making a fact finding mission to the Sonairte Ecology Centre in County Meath shortly.
Bi Glas! Bi glan!

Dé Máirt 4 Deireadh Fómhair 2011

Tráth na gCeist- Duais gach seachtain !!!
Tabhair na freagracha ar phaipéar do Múinteoir Seán maidin Déardaoin

1- 34 x 27
2- Cad é priomhchathair (capital city) An Fhrainc?
3- Cad é an chnoc is airde (highest Mtn.) in Éirinn?
4- Cad as Alison ?
5- Cad is ainm den Taoiseach?
6- Cad é pairti Michael D. Higgins?
7- Cad is ainm de chaptaen Bhaile Atha Cliath sa pheil?
8- Cad iad dathanna Condae Laois?

Ficheall Arais!! Checkmate!!Tá na ranganna fichill arais . Bionn siad ar siúl gach Máirt le Múinteoir Úna.
Bionn spórt agus spraoi ag na páisti agus iad an chliste.
Chess classes are back with Múinteoir Úna every Tuesday after school.
We are expecting great things from our Chesss wizards this year and all are welcome to sign up.
Is féidir leat teacht go dti na ranganna taréis am scoile ar an Mháirt.
Checkmate!!