Dé Céadaoin 28 Márta 2012

Heileo ó Inis Oirr!!


Dia dhuit ó Inis Oirr- Tá sport agus spraoi ag na páisti agus tá an ghrian ag taitneamh gach lá. Téann na páisti ag siúl gach lá agus bionn Ceili san oiche.
Caitheann siad a lán ám ag imirt peile, ag imirt iomána agus eitpheil!
Ta na paisti agus na muinteoiri go sona sasta!

Dé hAoine 23 Márta 2012

An tEarrach!!


Tá an tEarrach anseo agus ta áthas ar gach duine!!
Spring is here and everyone at the school is out and about.
Tá na páisti ag obair go dian sa ghairdin agus d'ósclaiomar Gairdin Graffitti do Chonchúr le deanai . The children are busy planting vegetables in the garden and we opened a Graffitti garden for Conchúr and everybody dressed up for St Patrick's Day.
Tá an gairdin nua lán le dathanna agus tá banda nua ar diol againn sa cheantar.

Dé Máirt 13 Márta 2012

Scoil Nua do Ghaelscoil Bharra!!


Fuaireamar dea-scéal inne go mbeidh An Roinn Oideachais ag tógáil scoil nua dúinn!
Tá áthas an domhain ar gach duine mar táimid ag fanacht 16 bhliain ach a dhéanfaidh Lusai Luch anois?! Ni bheidh aon teach aici!!
Dúirt an Roinn go dtosnóidh an obair tógála i 2014 agus táimid ag súil go mór leis.
The children, staff and parents are busy celebrating the great news that we are receiving a permanent school building, which is due recognitiuon of the hard work done in the area , particularly by the Coisde Buan . Credit is also due to various individuals and a number of politicians in the area who have tirelssly supported our campaign over the last sisxteem years. Cabrach Abú!

Dé Máirt 6 Márta 2012

Inis Oírr!!


Beidh rang 5 ag dul go dti Inis Oirr go luath agus ta sceitimini ar gach duine.
Ta na paisti ag glacadh pairt i bhFéiule Rith ar an Luan seo chugainn gaus ta siad ag baiiu airgead i gcomhair an turas. Caitheann Rang 5 ón scoil seachtain ar na hoileain Arainn gach bhlian ag freastal ar scoil agus ag cur snas ar a gcuid Gaeilge.
Spring is here and Rang 5 are busy preparing for the trip to Inis Oirr, on the Aran Islands.
Rang 5 from the school spend a week on the islands every year polishing their Irish and attending school on the island. It is one of the highlights of the school yerar.
Trasna na dTonnta!