Dé Domhnaigh 19 Meitheamh 2011

Cuairt ó Eoghan agus Brian

Bhi áthas orainn nuair a bhi cuairt ó Ghaelscoil Thiobrad Árann agus Scoil RathChairn
ó Ghaeltacht na Mi.
Thaing siad ar chuairt agus muid ag deanamh comóradh ar Phadraig Mac GhiollaBhearraigh,
ata ar shli na firinne le ceathair bhliain anois.
Bhuaigh scoil Múinteoir Eoghan an corn anuraidh ach bhi an lá ag foireann Brian Mourinho
agus muintir Rathcairn.
Bhi cuairteoir speisialta againn an la céana , nuair a thainig Bessie ar chuairt.
A breithlá a bhi ann agus bhuaigh si Gaeilgeoir na Seachtaine! Bessie abú!

Gleanndaloch
Chuaigh Rang 5 go Gleann da Loch le deanai le Muinteoir Sean agus Muinteoir Seamas.
Ta an rang ar fad iontach laidir agus tapaidh agus bhi picnic deas againn ar bharr
an Spinc. Ni fhaca aon duine Caoimhin, áfach , mar bhi sé i bhfolach sa mhainistreach!