Dé Máirt 21 Nollaig 2010

Scoil Dúnta !!!- School Closed !!

SCOIL DÚNTA Amarach & ar an Deardaoin
School closed tomorrow & Thursday

De dheasca 1-an drochaimsir agus
de bharr nach bhfuil
2-aon uisce sa scoil caithfimid
an scoil a dhúnadh amarach agus ar an Deardaoin.
Due to 1- the worsening weather situation and safety concerns
2- the fact that we have no water in the school for toilets etc
we have no option but to close the school tomorrow and Thurs 21st/22nd
December.

Beimid arais ar an Luan 10ú Eanair.
School will re open on Monday 10th January
Nollaig Shona do gach duine!!
Muinteoir Seán

Ár Scoil Nua- Wish List!


Buaiteoir Comórtas Liosta
1ú- Jodi (Rang 1)
2ú- Toni-(Rang 5)
3ú- Darach-(Rang 6)
Seo iad na rudai ba mhaith linn i Scoil Nua- ó na paisti
When our new school is built this is a list of what our children would like;-
1- Seomrai mór- Big classrooms
2- Clós Mór- Big yard
3- Pairc mór- pitch
4- teas- Heat
5- Leithris- Proper toilets
6- Urláir ceart- proper floors
7- Halla- hall
8- Seomnra Riomhaire- Computer room
9- Leabharlann- Library
10- Bialann- Canteen
11- Seomra Cócaireachta- Cookery Room
12- Saor ó luchanna- no rodents
13- taisceadáin- Lockers
14- Sconnai Uisce- taps in each classroom
15- cairpéid- carpets
16- Cistin-kitchen
17- Seomra Foirne- Staffroom
]8- Stáitse- stage
19- halla Spoirt - sports hall
20- Seomra eolaiochta

Liosta de fearais ata ag gnath scoil san Eoraip
The above is a list of resouces that all schools in Europe have but
we have none of the above in our school.
Cen saghas córas ata againn?
this is a terrible indictment of our education system!

Dé Luain 20 Nollaig 2010


Beidh an scoil ar oscailt amárach ,Dé Mháirt, 21ú Nollag.
Tá sé suas do tuismitheoirí ,má tá cíonniollacha contúirteach ar do bhealach ar scoil.
The school will be opened tomorrow Tuesday 21st Dec.
Parents should decide for themselves as to the safety issues regarding travelling to/ from school.
Go raibh maith agaibh

Déardaoin 16 Nollaig 2010

Comórtas- Competition- Mo Scoil Nua

Comórtas Beag- Duais don liosta is fearr.

Scriobh amach liosta de na rudai gur mhaith leat i scoil nua.
m.sh. clós deas, pairc peile, seomra riomhaire & rl.
Tabhair an liosta dom amarach agus beidh duais don cheann is fearr
Múinteoir Seán
Help your child make out a list of all the nice things they would like in a new school . Send in this list tomorrow morning and there will be a prize for the best one
Go raibh maith gat
Muinteoir Sean

Dé Luain 6 Nollaig 2010

Scéal ó Caitlyn, Rang 4

Brave Billy Bunny
by Caitlyn Rang 4

At the edge of Frog Pond Wood lived a friendly little bunny called Billy and his little brother Bobby.
Now the one thing Billy really really hated was getting wet. So one sunny day , when the other buinnies and Bobby hopped off to the stream to play, Billy ran through the wood instead , leaping over logs and weaving in and out of the trees. He was very fast. Suddenly , he heard someone calling his name. It was Bouncer Bunny. " Billy, Come quickly!" he cried. " Bobby's fallen into the deep water and is being washed away". Billy reached the stream and he could see Bobby in the distance being washed away downstream.
"help" cried Bobby. "I can't swim". Then Billy began to run and he then jumped into the water and swam up to his brother..
Coughing and spluttering he dragged Bobby to the side.
"Billy" cried the others, "You're a hero"
"A wet hero " said Billy grinning. "Getting wet wasn't so bad after all. I'm going
for another swim - in the shallow pond".

Dé Domhnaigh 5 Nollaig 2010

SCOIL OSCAILTE ar an Luan 6/12/10-School Open on Monday 6/12/10


SCOIL OSCAILTE AMARACH Luan 6ú
School Open Tomorrow Mon 6th
Hurá!!

Déardaoin 2 Nollaig 2010

>BEIDH AN SCOIL DúNTA AMÁRACH DE H-AOINE 3Ú NOLLAIG, DE DHEASCA AN DROCH AIMSIR.
THE SCHOOL WILL BE CLOSED TOMORROW FRIDAY 3RD DECEMBER DUE TO THE CONTINUING BAD WEATHER.

Dé Céadaoin 1 Nollaig 2010

Scoil Dúnta Amarach 2ú-School Closed Tmw-Thurs 2nd
Bhi sport agus spraoi againn sa sneachta i rith na seachtaine.
Is maith leis an fear sneachta iomáint agus tá a lán Gaeilge aige!
Scoil Dúnta amárach De Déardaoin 2ú Nollaig de dheasca an drochaimsir.
The school will be closed tomorrow Thursday 2nd Dec , due to the bad weather.
Beidh eolais eile amárach ag 19.00 faoi oscailte na scoile ar an Aoine.
There will be an update tomorrow (thursday) at 19.00 as to the arrangements re// Friday.
Go raibh maith agaibh
SCOIL DÚNTA AG 12.00
CÉADAOIN 1Ú nOLLAG
School Closed at 12.00 today Wednesday 1st December


De dheasca an an aimsir ag eiri nios measa beidh an scoil
dunta ag 12.00 inniu.
Due to the worsening weather conditions the school will close at 12.00
midday today , Wednesday.

1ú blog eile ag 3.00 inniu
Next update at 3.00 today
SCOIL OSCAILTE INNIU CEADAOIN 1Ú
SCHOOL OPEN TODAY WEDS 1ST

Tóg cairead ar scoil inniu!
Bring a carrot to school today!

1ú blog eile ag 3.00
Next blog at 3.00 today

Dé Máirt 30 Samhain 2010

SCOIL OSCAILTE AMARACH !!!
Ceadaoin 1ú Nollaig
School open Tomorrow !!!
Wednesday 1st December !!!
SNEACHTA
Le Doireann Rang 4
Sneachta Ban
Sneachta fuar
Sneachta bog i mo lamha
Ta Spiorad Nollag ins an aer
Ta spiorad an Nollag gach ait san speir
Sneachta ag titim go trom
Agus taimid an sona faoi seo!
Mairt 30u Samhna Tues 30/11/10
SCOIL OSCAILTE INNIU
School is open today

Cad a duirt an fear sneachta leis an fear sneachta eile?
An bhfaigheann tu an boladh de caireid!
What did one snowman say to the other?
Do you smell carrots? !

1u blog eile ag 3.00
Next blog at 3.00 today

Dé Luain 29 Samhain 20103.00 DE LUAIN- MONDAY
SCOIL OSCAILTE- SCHOOL OPEN
Beidh an scoil oscailte amárach, De Máirt,ach amhain muna bhfuil aon rogha againn.
School will be open tomorrow Tuesday , unless we have no other option.

Cuir uisce chuig an scoil mas féidir, mar nil aon uisce i roinnt de na seomrai.
Please send in water in 2/3/5 litre containers/bottles as the pipes are frozen in some of the rooms and we need water to keep the toilets flushing.
Go raibh maith agat
Muinteoir Sean

1Ú BLOG EILE 7 AR MAIDIN- BI AR AN EOLAS!
NEXT BLOG 7 AM TOMORROW TUES

SCOIL OSCAILTE LUAN 29Ú SAMHNA
Mon 29th Nov

Ta an scoil oscailte inniu
The school is open today
1ú eolas eile- trathnóna inniu ag 3.00i.n.
Next Update 3.00pm- this evening
Go raibh maith agat

Déardaoin 25 Samhain 2010
OBAIR BHAILE DEARDAOIN 25Ú Samhna 2010
Trath na gCeist
Gheobhaidh an 1ú bhuachaill & cailin leis na freagrach ceart duais.
Muinteoir Seán

1- Cad e priomhchathair(capital city) den Fhrainc?
2- Cad e priomhchathair (capital) de Venezuela?
3- Cad e an abhann (river) is faide( mó) sa domhan?
4- Cad e an abhann is faide in Eirinn?
5- Cad e an cnoc is mó (highest Mtn) sa domhan?
6- Cad is ainm den Taoiseach?
7- Cad is bri le IMF?
8- Cad is bri le GAA?
9- Cad e chondae Alison?
10- Supercallifragillisticexpyallidocious, Spell it!?
Dean deifir, maith thú!

Dé Céadaoin 17 Samhain 2010Seo griangraf de na paistí ag súgradh sa chlós

Bíonn sport agus craic ag na paisti gach la sa chlós.

Dé Sathairn 13 Samhain 2010


ÁM SÚGRADH
Le Brian Ó Drapair

Bíonn sport agus spraoi ag na páistí ag am lóin sa chlós.
Bíonn siad ag imirt iomána agus camógaíocht agus ag rith timpeall.
Is bréa liom an sos mar bíonn na cluichí fichille ar fheabhas.
Bímíd ag imnirt ‘tip the can’ ach caithfimíd bheith cúramach mar tá an chlós an bheag.
Tar linn agus bígí ag súgradh.

Dé Luain 4 Deireadh Fómhair 2010

Féilire Scoile

Gaelscoil bharra –

Saoire scoile idir seo agus 30.06.11

School Closures until 30th June 2011

10.09.10

Aoine - Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting.

25.10.10 – 29.10.10

Luan - Aoine

Monday – Friday inclusive

Scoil Dúnta ag 12.00 ar an 22ú

Sos Leath Thearma

Mid Term Break

Leath Lá Aoine 22ú

05.11.10

Aoine – Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting.

03.12.10

Aoine - Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting.

23.12.10 – 10.01.11

Coicís – Fortnight

Dúnta ó 23ú Nollag – 12.00

Closed on Thursday 23rd @ 12.00

Re- open Mon 10.01.11

Laethanta Saoire na Nollag

Christmas Holidays

14.01.11

Aoine - Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting

04.02.11

Aoine - Friday

Parent / Teacher Meetings

scoil dúnta do pháistí

21.02.11 – 23.02.11

Luan – Céadaoin

Monday – Wednesday incl

Sos Leath Thearma -

Mid Term Break

04.03.11

Aoine - Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting.

17.03.11- 18.03.11

Deardaoin – Aoine

Thursday & Friday

Lá Le Pádraig

18.04.11 – 02.05.11

Coicís – Fortnight

Dúnta ón Aoine 15ú ag 12.00

Closed from Friday 15th @ 12.00

Oscailte arís ar an Mháirt 3ú Meithimh

Saoire na Cásca – Easter Holidays

Bank hol w/end

06.05.11

Aoine – Friday

Leath Lá Scoil dúnta ag 1.30 de dheasca cruinniú Foirne

School closed at 1.30 due to staff meeting

03.06.11 – 08.06.11

Aoine - Céadaoin

Friday – Wednesday incl

Sos Leath Thearma

Mid Term Break

30.06.11

Déardaoin– Thursday – Summer Hols

12.00 Saoire- Holidays