Déardaoin 14 Samhain 2013

Cuairt ó Sam

Bhí athas ar gach duine nuair a thaining Sam Maguire ar chuairt go dti an scoil le deanaí. Bhí Johnny Coper in eineacht leis agus thug se a lán comhairle do na páisti faoin sport.
Bhí siúloid ar siúl ar an la céanna- bain sult as na griangrafanna!