Dé Céadaoin 10 Nollaig 2014

Tráth na gCeist - Duaiseanna! 10/12/14

Tráth na gCeist
Fág na freagracha ar bhord Múinteoir Seán- duais deas don bhuaiteoir!

1- Ainm eile ar Daidí na Nollag?
2- Cuireann tú iad suas i gcomhair an Nollaig?
3- An 24ú Nollag?
4- Ainmnigh na Trí Rí?
5- Ainm eile ar Lá Stiofáin?
6- Cad is ainm de TD Fine Gael sa cheantar seo?
7- Cad is ainm den TD neamhspléach ( Independent) sa cheantar seo?
8- Príomhchathair ( Capital) an Ghearmáin?
9- Cé bhuaigh Srath Sacair na hÉirinn le déanaí ( FAI League)?
10- PríomhAire ( PM)  an Bhreatain ?

Tá an Nollaig ag teacht!

Tá áthas ar gach duine mar tá an Nollaig ag teacht!
Bhí la iontach ag gach duine ag an Féile ar an Domhnach agus lasamar soilse na Nollag ar an Aoine agus bhi slua mór i láthair.
Beimíd ag canadh Caruil na Nollag ag Faiche Stiofain ar an Aoine, Beidh cuairteoirí ag teacht ón Ionad Naomh Uinsinn ar an Mháirt, ta banna ceoil na Gardai ag teacht fasta agus beidh ceolchoirm na Nollag ar an Déardaoin ar bhóthar Rath Tó. Beidh na saoire againn ar an 19u nuair a bheimíd ag freastal ar an s
eipéal agus cuairt ó Daidí na Nollag! Nollaig Shona gach duine!

Déardaoin 27 Samhain 2014

Iomáint Gach Maidin!


Na déan dearmad - bíonn iomaint ar siúl gach maidin i gcomhair páisti
Rang 2- Rang 6 ag 8.30r.n. le Muinteoir Seán. Hurling training every morning at
8.30a.m. - Bí ag imirt!

Dé Céadaoin 26 Samhain 2014

Seó Faisean!!Bhí  iris VIP agus HELLO i gCabrach inniu i gcomhair Seó   Faisean Rang 3!
Bhí na paistí ag
obair go dian ar na héadaí agus ar an catwalk agus bhí beim ar na faisean is déanaí o Pharas agus Milan. Dúirt an múinteoir go raibh se thar a bheith sásta leis an chaighdeán Gaeilge  agus taimíd ag súil leis an chead seó eile.

Trath na gCeist - 26/11/14

Trath na gCeist
Duais don chead duine leis na freagracha ceart ar bhord Mhúinteoir Seán!!!

1- Cad is ainm de PríomhAire( Prime Minister) Sasana?
2- Cad  é leasainm ( nickname) Corcaigh?
3- Cé bhuaigh Craobh na hÉireann sa chamógaíocht i 2014?
4- Cén chondae ina thosnaíonn ( source) an Life?
5- Cé bhuaigh an Tour De France i mbliana?
6-  45 x 39?
7- Cé mhéad uair a bhuaigh Katie Taylor an Chraobh Domhanda?
 8- Fíor nó bréagach- Ta 207 páistí ar scoil anseo?
 9- Cad is brí leis an focal  ( the meaning of) Cabrach?
10- 1127 + 234 + 2398 + 7865 + 23459

Dé Céadaoin 12 Samhain 2014

Laochra Peile

Bhí séasúr iontach ag an foireann peil na gCailíní  i mbliana- bhuaigh siad gach chluiche sa srath agus bhí mí- ádh orthu nuair a chaill an leath cheannais le cúilín . Ghlac siad páirt i gcomórtas amuigh i mBaile Bhailcín le déanaí in aghaidh scoileanna mór agus thug cailíní Rang 6 inspioraid agus ceannaireacht do na chailíní eile. Taimíd ag suil go mór anois leis an etpheil, an aclaíocht agus an camógaíocht!

Trath na gCeist- Quiz- Duaiseanna!!!

Trath na gCeist 12ú samhna 2014

Fág na freagracha ar bhord Múinteoir roimh 10.30 ar an Déardaoin
Duais don chéad chailín & buachaill

1- Cad é príomhchathair ( capital city) na Spáinne?
2- Cé bhuaigh Craobh na hÉireann san iomáint i mbliana( hurling champions)?
3- Cad is brí   leis an focal ( the meaning of ) Fionn-barr?
4- Cad é an abhann is faide sa domhan?
5- Cad é 23 x 85?
6- Cé hí ceannaire ( leader) Pairtí an Lucht Oibre ( Labour party)?
7- Cé bhfuil Éire ag imirt i gcuiche sacair ar an Aoine?
8- Cén banna bhí ag canadh ag X Factor ar an Domhnach seo chaite?
9- Cen bhlian a bhunaíodh ( start) Gaelscoil Bharra?
10- Cad iad dathanna Luimneach?

Déardaoin 6 Samhain 2014

Bia Blasta!

Ta bialann nua oscailte ag Rang 3 agus ní dhíolann siad ispiní nó putógaí mar tá siad ag iarraidh go mbeidh gach duine i gCabrach slaintiúil.
Bhí beile breá ag Múinteoir Seán agus Nóra
ar maidin agus bhí sé an shásta leis an cócaireacht.
Bíonn Rang 3 ag obair go dian i gconaí agus dúirt Muinteoir Séamas go mbeidh sailéad ar díol go luath. Yum Yum!

Dé Céadaoin 5 Samhain 2014

Comórtas- Prizes!!

Trath na gCeist
Tabhair na freagracha do Múinteoir Seán roimh 11.00 ar an Déardaoin .
Beidh 2 dhuais don chéad beirt le freagracha

1- Cad e príomhchathair an Fhrainc?
2- Cé hé Uachtarán na hÉireann?
3- Cé hé ceannaire Fine Gael?
4- Ainmnigh an Aire (Minister) Oideachais?
5- Cén foireann a imríonn Suarez leis?
6- Cad e 12 x 13?
7- Cad iad dathanna Laois?
8- Cé mhéad in 'a baker's dozen'?
9- Cad é an abhann is faide in Eireann?
10- Cad is brí leis an focal 'Dubh-linn'?

Oireachtas

Comhgairdeas do na páistí a ghlac páirt san Oireachtas!
Well done to the children who competed at the national Oireachtas Finals in Killarney recently.
Bhí siad ag aisteoireacht agus ag rince ar an stáitse agus bhi siad ar an teilifís ar an Déardaoin seo chaite. Táimíd an bhródúil astú- Cabrach Abú!


Déardaoin 23 Deireadh Fómhair 2014

Suíomh ag athrú!! Changes !!


Ta an suíomh ag athru go luath.
Beidh feabhas ar an suíomh agus go leor eolas agus pictiúirí ann den scoil.
Beidh beim níos mó ar an bhlog.
We've included a few photos from events in the last two months which have included cluichí peile,
an Coisde Glas, prefab nua and a visit to the Hamilton plaque for Seachtain Mata 2014.
Cabrach Abú!Dé Luain 12 Bealtaine 2014

Cuairt ón Aire

Bhi cuairt againn ón Aire Eorpach le déanai mar chuid den obair ata ar siul ag an scoil don Scéim Eorpach agus an bhrat gorm- Viva Cabrach!

Dé hAoine 9 Bealtaine 2014

Dé hAoine 4 Aibreán 2014

Inis Óirr

Tá sé go hálainn thíos anseo! Aimsir mhaith agus a lán le dhéanamh.
Feicfidh muid thú ar an Luan.Déardaoin 27 Márta 2014

Déardaoin 6 Márta 2014

Ceol agus DramaíochtComhgairdeas do Rang 1 agus Rang 6 a bhí páirteach i gcomórtaisí Dramaíochta i rith na seachtaine. Bhí Rang 1 ar an ardán maidin Deardaoin lena ndráma iontach 'Leon Rí' agus bhí Muinteoir Marianne ionatch bródúil astú.
Bhí Rang 6 ag aisteoireacht i nGlasnaion sa chomórtas Scoil Dramaíochta leis an ceoldráma 'Lusaí Luch' agus sceitimíní orthu ag fanacht ar na torthaí anois!
R

ang 1 and Rang 6 took part in Drama competitions this week , with Rang 6 on the stage in Glasnevin on Wednesday with their musical and Rang 1 starring in Fairview with their sensational 'Lion King'. Taimíd an bhrodúil asaibh ar fad!

Dé Luain 3 Márta 2014

Spelling Bee le Cerrri, Rang 6

Spelling Bee

Bhí an comórtas Litriú an mhaith. Bhí thart ar 100 páistí ann. Bhí duine amhain ó gach scoil sa chathair in iomaíocht. agus bhí mé ag caint le cailíní eile agus bhí síad an dheas.Nuair a bhí me ag dul abhaile thug siad
leabhar Spelling Bee dom agus bhí áthas an domhain orm. Fuair me teasta fasta agus bhí bród orm mar bhí mé ann ar s
on na scoile. Cabrach Abú!

Déardaoin 27 Feabhra 2014

Déardaoin 13 Feabhra 2014

Déardaoin 6 Feabhra 2014

Páistí Cliste!! Young Entrepreneurs


Ta páistí Rang 6 ag glacadh páirt sa chomórtas Young Entrepreneurs ag iarraidh teacht suas le smaointe chun ghnó a thosnú sa cheantar  agus cúpla punt a dheanamh as don scoil.
Rang 6 are busy working on ideas for the Young Entrepreneur competition, where they are coming up with business plans to sell in the community and make a few pounds in the process .
Ideas include an ID bracelet and a Happy News website.
 Maith sibh
Rang 6- ta súil againn go néiríonn libh!

Dé Céadaoin 29 Eanáir 2014

Seachtain na Leabhair

Seachtain na leabhair
Tá sceitimíní ar gach duine mar tá Seachtain na Leabhair ar siúl ón Luan seo chugainn, 3ú Feabhra ar feadh seachtain. Beidh go leor rudai ar siúl sa scoil ina measc, cuairteanna go dtí an leabharlann áitiúil, ceardlainne, comórtaisí agus go leor eile. Tóg do chárta leabharlainne
ar scoil agus bígí linn!
Book Week kicks off next week from Monday and there will be a host of activities , including trips to the local library, writing competitions, book swaps and workshops . Don't forget to bring your library card to school and turn off the TV for a while!

Dé Luain 13 Eanáir 2014

Ag Cuidiu Leis an Domhan

Bhí láinseáil de chomórtas 'Irish Aid' anseo ar maidin.
Thaining an Aire Joe Costello ar chuairt agus chuir na páistí a lán cheisteanna air.
Rinne na páisti agallamh le RTE agus beidh siad ar an teilifís anocht.
Tá a lán nascadh déanta thar na blianta le scoileanna i ngach chearnóg den domhan.

Dé hAoine 10 Eanáir 2014

Eolaíocht Óg- RDS

Seo cúpla griangrafanna ón Eolaíocht Óg. Bhí Rang 6 ag glacadh páirt inniú ,an teideal ná" An bhfuil micro chips blásta ?"