Dé Céadaoin 24 Deireadh Fómhair 2012

COMÓRTAS FILÍOCHTA!!!!! POETRY COMPETITION!!!!! Scríobh dán gairid faoi Oíche Shamhna agus tabhair é do Muinteoir Seán roimh 11.00 ar an Déardaoin i gcomhair duais iontach. Write a short poem about Halloween and submit to Múinteoir Seán before Thursday at 11.00am . Tá an cailleach ag teacht! Wú hú hú!!!
An t-Oireachtas Beidh 4 phaiste ón scoil, iarr dhaltaí agus Muinteoiri ag glacadh pairt san Oireachtas a bheidh ar siúl i Leitir Ceannain ag tús Mi na Samhna. Beimíd páirteach san tAgallamh Beirte agus sna luibíní. Taimíd an bhródúil as na paistí iontach seo. We are very proud of our star pupils, past pupils and múinteoiri , who will be taking part in the All Ireland Oireachtas |Drama Finals in Letterkenny in early November. The chi
ldren have put in a lot of hard work and we know they will do the school and Cabra proud. Cabrach Abú!!

Dé Céadaoin 17 Deireadh Fómhair 2012

Tráth na gCeist- Quiz

Tabhair na freagrach do Muinteoir Sean roimh 11.00 ar an Deardaoin i gcomhair duais.!! 1- Cad é príomhchathair(capital) Venezeula? 2 Cad is ainm de Taoiseach (PM) Shasana? 3- Cad iad dathanna Ceatharlach (Carlow) ? 4- Cad é scór an cluiche in aghaidh na Faroes aréir? 5- Cé mhéad Brat Glas (how many green flags) ag an scoil? 6- Cad é an abhann(river) a théann trid Londan? 7- Cad é an Béarla do 'Ficheall'? 8- Cén rang atá ag Múinteoir Aodh?

Coder Dojo- Coders??!!!

CODER DOJO CHABRACH CODERS??!!! Táimíd ag iarraidh Cumann Coder Dojo a bhunú sa cheantar chun scileanna a mhúineadh don t-Aos óg . Má tá aithne agat ar éinne le scileanna ríomhaireachta
, a bheadh sásta uair a thabhairt do na páistí gach Satharn, cuir scéal chugainn láithreach. Following on the Computer successes of Muinteoir Aodh's Rang 6 pupils, we are trying to establish a Coder Dojo Computer Skills (google 'coderedojo')Club for children in Cabra, to teach Computer programming skills. Do you know anybody with Computer Coding Skills who would be willing to give up an hour every Saturday to teach children. We have the resources and the energy- we need coders. Can you help??!!

Dé Céadaoin 10 Deireadh Fómhair 2012

Trath na gCeist- Quiz

Trath na gCeist- Quiz Freagair na ceisteanna seo agus seol iad chuig Múinteoir Seán ar an Déardaoin 11/10/12. 1. Cé bhuaigh Craobh na hÉireann i Peil na mBan an Domhnach seo chaite? ( All Ireland Women's Senior Football Champions 2012). 2. Cé bhuaigh Craobh na hÉireann i Chamógaíocht i mbliana? ( All Ireland Senior Camogie Champions) 3. Cad é príomhchathair (capital city) Chile? 4. Cad é príomhchathair (capital city) Mali? 5. Cad é 52 x 234? 6. Cad as Múinteoir Séamas? 7. Cé hé ceannaire (leader) Fianna Fail? 8. Cad is brí (the meaning of ) le Fionn- barr ?

Laochra Peile- Football Heroes

Laochra Peile Chabrach Football Heroes Tá laochra peile Ghaelscoil Bharra an ghníomhach faoi lathair. faoi stiúr Séamas 'Mancini' agus Barra ' Mourinho' tá na buachaillí san dara áit sa srath faoi lathair. Under the stewardship of Séamas mancini agus barra Mourinho the footballers of Gaelscoil Bharra have been blazing a trail across North Dublin from Garristown to Ballymun , driving to the summit of the Cumann na mBunscoil tables. We expect a tight finish and great things from these stars C
abrach Abú!

Dé hAoine 5 Deireadh Fómhair 2012

Blog Arais!!!

BLOG ARAIS!!! BLOG IS BACK!!! Tá áthas orainn a ra go bhfuil an Blog Scoile arais. Bhí fadhb teicneolaíochta againn nach raibh socraithe go dti tús na míosa agus ta áthas orainn a rá go mbeidh blog nua gach Chéadaoin le trath na gceist agus duaiseanna iontach! Cabrach Abu! Due to technical difficulties beyond our control we were unable to access the school blog until this week.However, we are delighted to announce that there will a weekly blog every Wednesday, including a weekly Quiz, with a weekly prize! Cabrach Abú!